Podívejme se na nové přírůstky EXPONETu, které si můžete na www.exponet.info prohlédnout.

Číslo 815 nám po delší době přináší exponát z oblasti esperanta – mezinárodní umělé řeči, kdysi velmi populární, dnes ustupující lavinovitě se šířící angličtině. Sestavil jej Vladislav HASALA, vedoucí námětové sekce Esperanto Svazu českých filatelistů, a nazval Z esperantských celin SSSR 1925-1939. Jde o období, v němž vyšlo pět emisí celin s popisem v jazycích národů nového státu a ve sjednocujícím esperantu. Mladý Sovětský svaz používal na svých celinách esperanto jako poštovní jazyk, i když mezinárodním poštovním jazykem byla podle Světové poštovní unie UPU v Bernu francouzština. Zakladatel rodící se velmoci Lenin měl údajně prohlásit, že „Esperanto je latinou proletariátu“. Skutečností je, že na II. kongresu Internacionály v Bruselu roku 1914 přednesl svůj referát esperantsky. Předložený Hasalův rám lze chápat především jako propagační počin, který má všechny předpoklady při mírné specializaci přerůst v hodnotný pětirámový exponát.

Číst dál: EXPONET - duben, květen 2013

bottom-end

Pravidelní návštěvníci virtuální přehlídky světové filatelie, kterou se EXPONET (www.exponet.info ) díky trpělivé práci svých autorů a jejich spolupracovníků skutečně stal, si jistě už prohlédli exponát číslo   823   s názvem     Tádž Mahal – architektonická pýcha Indie    . Jeho autor JYOTI Jeevan, Kullu, Himachal Pradesh, Indie, v něm na ploše jednoho rámu popisuje historii vzniku této prvořadé památky své země, zaznamenané mezi unikáty světového kulturního dědictví UNESCO. Mauzoleum z bílého mramoru, zdobené drahokamy a reliéfy z černého mramoru, stavěné dvaadvacet let pro Mumtáz Mahal, zesnulou manželku vládnoucího šáha Šáhdžáhána, je dominantou města Ágry ve státě Uttarpradéš. Od svého dokončení v roce 1653 se stalo místem i mogulova posledního odpočinku. Filatelistického materiálu ze všech koutů světa je pro tento stavební skvost dostatek i na rozsáhlejší exponát.

Číst dál: EXPONET - červen, červenec 2013

bottom-end

Zlato ve třídě filatelistické literatury

Exponát, kterým dnešní přehled novinek na virtuální výstavě EXPONET (www.exponet.info) začínáme, se setkal mezi našimi sběrateli s velkým ohlasem. Svědčí o tom 708 návštěvníků, kteří si jej prohlédli krátce po zveřejnění. Pod číslem 833 je totiž vystaven Specializovaný katalog celin České republiky 1993-2010. Autor Jan STAREC, dlouholetý předseda Společnosti sběratelů celin Svazu českých filatelistů (SSC SČF) a předseda KF 00-123 Praha, nám připravil pomůcku trvalé hodnoty, zpracovanou podle nejlepších zásad tradiční filatelie.

Číst dál: EXPONET - srpen, září 2013

Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.