Počet rámů na EXPONETU přesáhl čtyři tisíce!

Zařazením většiny exponátů z 1. česko-slovenské výstavy poštovních známek Vysoké Mýto 2011 přesáhl počet výstavních ploch na www.exponet.info číslici 4.000 (přesně jich tu v době psaní tohoto článku bylo 4.093).

Exponát 727 Azory a Madeira – celiny z období 1878-1931 vystavil Jaroslav Benkovský, ČR. Své první celiny vydalo Portugalsko 1. ledna 1878. Opatřeny přetiskem platily i na portugalském souostroví Azory a Madeira. Klasicky řešený pětirámový exponát zachycuje období do listopadu 1931, kdy platnost celin na sledovaném území skončila. Po pečlivé prohlídce tohoto pěkného exponátu divák pochopí, proč byly celiny na přelomu 19. a 20. století sbírány stejně náruživě jako známky.

Číst dál: EXPONET - prosinec 2011

bottom-end

V nových přírůstcích na mezinárodní virtuální výstavě EXPONET (www.exponet.info) opět dominují plochy, vystavené loni ve Vysokém Mýtě.

Málo frekventované „horské“ téma zvolil pro svůj exponát čís. 744 Cesty nahoru slovenský vystavovatel Ivan Lužák. Bohatý filatelistický materiál a množství faktografických údajů dělá z prohlídky exponátu zajímavé počtení.

Exponát čís. 745 vystavil známý pardubický sběratel, juryman a dlouholetý funkcionář Miloslav Kalabza. Pod názvem Polsko po roce 1918 představuje příkladný specializovaný exponát, uzavřený rokem 1922. Jury výstavy Vysoké Mýto 2011 ho ocenila pozlacenou medailí.

Číst dál: EXPONET - leden 2012

bottom-end

Přehled nových exponátů na největší světové virtuální výstavě EXPONET (www.exponet.info) dnes zahajuje číslo 756 s názvem: Postage stamps of the Travancore 1888 – 1951; Poštovní známky Trávankóru a Trávankór–Kóčínu. Rozpětí let 1888–1951 zachycuje veškerá vydání, která indický stát Trávankór, od roku 1949 spojený s Kóčínem do soustátí Trávankór–Kóčín, vyprodukoval. Pětirámový exponát sestavil český filatelista a juryman Jiří Černý. Ve třídě tradiční filatelie na výstavě Premiéra ve Vysokém Mýtě 2011 za něj získal 88 bodů, zlatou medaili a cenu. V exponátu je celá řada výborných filatelistických materiálů v čele s 27–blokem známek s dvojitým přetiskem (list č. 20). Na listu čís. 46 je první čtyřblok, mající navíc velmi vzácný velký přetisk. Fascinujícím dojmem působí převrácený přetisk na listu čís. 38, kterých byl patrně vytištěn jen jediný arch o 84 kusech. Z celistvostí vyniká obálka na listu čís. 66, s pestrou kombinovanou frankaturou, adresovaná do Lisabonu.

Číst dál: EXPONET - únor 2012

bottom-end

Exponet - zdroj informací a zajímavostí

Nejnovější exponát, který do uzávěrky tohoto čísla Filatelie obohatil virtuální výstavu (www.exponet.info), má číslo 764 a název 1. výročí SNP a jeho použití. Míněn je samozřejmě známý „partyzánský“ aršík ze srpna 1945, vydaný ve prospěch pozůstalých po padlých účastnících Slovenského národního povstání. Velký rozměr a tisk na grafickém papíru bez lepu znesnadňoval jeho použití v poštovním provozu. Autor jednorámového exponátu Jiří Sedlák z Kladna přesto shromáždil prokazatelně poštou prošlé zásilky včetně obálky do Londýna, a také např. doporučenou obálku s vylepenou horní polovinou aršíku, dofrankovanou do potřebného výplatného. Jak známo, tisková forma aršíku se nedochovala, a podle drobných deskových vad rozlišují specialisté devět různých aršíkových polí (viz Filatelie 7/1993). Celkově jde o pěkný jednorámový exponát, s dobře zpracovaným titulním listem a popisy. Připomíná mi exponát člena jury na PRAGA ‘68 G. A. Blizila z USA, který tu představil mimo soutěž exponát složený z aršíků Kde domov můj. Přestože byl v Hollywoodu (ale v tom na Floridě) vydavatelem specializovaného časopisu o německých poštovních známkách, získal si mnoho přátel u nás a naše známky ho trvale zajímaly. V exponátu měl nejrůznější poštovní použití, novotisky i padělky, jedním slovem nádhera!

Číst dál: EXPONET - březen 2012

bottom-end

Dnešní prohlídku stálé virtuální výstavy na www.exponet.info zahajujeme jednorámovým exponátem čís. 765, vytvořeným známým plzeňským filatelistou, odborníkem na osobnost a dobu Kryštofa Kolumba, Emanuelem Lukešem. Nazval jej Světová kolumbovská výstava – Chicago 1893. Druhá polovina 19. století byla ve znamení velkolepých výstav, zahájených už v roce 1851 Světovou výstavou v Londýně (Great exhibition of the Works of Industry of all Nations London). Autor využil především černobílé a litografické Goldschmiedtovy a Koehlerovy pamětní dopisnice, vzniklé přítisky na jednocentových dopisnicích s portrétem 18. prezidenta USA Ulyssesa S. Granta. I když výstavu navštívilo na 27 milionů návštěvníků a spotřeba dopisnic byla jistě veliká, v současnosti je takto pohromadě hned tak neuvidíme, natož abychom si je mohli detailně prostudovat (to doporučuji zvláště námětářům). Autor exponátu vhodně zařadil a zdokumentoval i přítomnost a aktivní podíl skladatele Antonína Dvořáka na výstavě, stejně jako známý Brožíkův obraz, použitý americkou poštou v pamětní kolumbovské emisi 1893 i v jejím opětovném vydání z původních matric v roce 1992. Dobře působí předvedená specializace u všech čtyř nominálních hodnot pamětních celinových obálek 1893.

Číst dál: EXPONET - duben 2012

Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.