V čísle 9 naleznete informace o nově vydaných známkách, pokračování příspěvků k emisi Hradčany aj. Zajímavý je příspěvek Jan Kramáře z Poštovního muzea o Císařsko-královské privilegované malé (klapačkové) poště v Praze.