Nakladavatelství POFIS je nejstarším a největším vydavatelem filatelistické literatury u nás. Od roku 1950 v něm vyšlo mnoho desítek publikací – zejména katalogů, příruček a monografií, ale i pomůcek, jako jsou zoubkoměry, etalony apod. Nyní ročně vychází 4 – 5 různých titulů, které jsou zde obvykle zpracovány nejen redakčně, ale i autorsky. Z poslední doby připomeňme alespoň Specializované příručky poštovních známek Československo 1918 – 1939, Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945, Československo 1945 – 92, nebo Československé celiny 1918 – 1992 (I. a II. díl). V tradiční řadě monografií jsou nejnovějšími přírůstky obsáhlá publikace Monografie č. 40 - Bibliografický seznam článků zabývajících se obdobím ČSR I 1918-1939 s dalšími informacemi na přiloženém CD.

Nejnověji POFIS zavedl řadu katalogů POFISmini, které jsou určeny jako bezplatná příloha členům klubu časopisu Filatelie.

Z obsahového hlediska klade POFIS důraz na serióznost a pravdivost publikovaných informací. Z cenového hlediska dbá především na odpovídající vzájemné poměry vzácnosti při hodnocení jednotlivých položek. Vychází přitom ze zkušeností významných obchodníků i sběratelů a výsledků velkých aukcí. Z hlediska úpravy byl u většiny titulů zvolen praktický formát A5. Většina publikací je celobarevná.

Nyní ve spolupráci s Gerhardem Sandem, rakouským odborníkem na perfiny, se nám podařilo vydat katalog rakouských perfinů, který na našem trhu po celá desetiletí chyběl.

Členové klubu časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. Chci se stát členem
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.

Nakladatelství POFIS při tvorbě svých publikací úzce spolupracuje s řadou odborných společností Svazu Českých Filatelistů.

V současné době POFIS nabízí tyto své specializované příručky:

Česká republika cenné nálepky apost 1994 - 2005

(200 Kč) Koupit

Výtvarné návrhy poštovních známek z let 1918 - 2018

(800 Kč) Koupit

Monografie Československých a Českých známek a poštovní historie, 1. díl

(1500 Kč) Koupit

Monografie Československých a Českých známek a poštovní historie, 25. díl

(500 Kč) Koupit

Protektorát Čechy a Morava 1939-1945 ( formát A5 , 212 barevných stran )

(600 Kč) Koupit

Österreichische Firmenlochungen / Rakouské perfiny (katalog formátu A4, 184 stran)

(700 Kč) Koupit

Monografie Pošta čs. vojsk v Rusku 1914 – 1920

(600 Kč) Koupit

 11-11mono20titpril-370

Monografie č. 20 (2. vydání) - Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích

Další informace k této publikaci naleznete zde

(500 Kč)

Koupit

 mono25-ii-titpril380

Výpravná barevná publikace

Monografie č. 25, svazek II. - Poštovní odívání v českých zemích

Další informace k této publikaci naleznete zde a ve Filatelii č. 11/2012

(500 Kč)

Koupit

K ceně zásilky účtujeme balné 30 Kč + poštovné dle sazebníku ČP