Vážení přátelé-filatelisté,

Společnost pro odbornou literaturu (SOL) Svazu českých filatelistů chystá ve spolupráci s nakladatelstvím POFIS vydání publikace, jejíž pracovní název zní Filatelistická encyklopedie. Měla by co nejúplněji shrnovat poznatky z oboru filatelie, což je velmi smělý záměr, na němž by se v zájmu co nejlepšího výsledku mělo podílet co nejvíce nejen filatelistů, ale i dalších odborníků, například na poštovní provoz a další související oblasti. Přispět svými náměty a podněty tedy můžete i vy. Knihy snažící se shrnout znalosti z našeho sběratelského oboru u nás mají velkou tradici, prakticky všechny však jsou již poněkud zastaralé - přece jen nás od doby jejich vydání dělí dlouhá doba. I tak ale nad nimi samozřejmě není možné ohrnovat nos - shrnují totiž velké množství informací a mohou nám tak být dobrým východiskem při tvorbě díla nového. Proto jsme se je rozhodli postupně umístit na naši webovou stránku a požádat vás, abyste nám podle svých možností a zájmu poslali případné připomínky, návrhy na doplnění a opravy.

První takto zvěřejněnou prací je Malý zeměpisný slovníček pro začátečníky, který vycházel v časopisu Filatelie na pokračování v roce 1962. Uvědomujeme si, že některé jeho údaje jsou již dávno zastaralé a neplatné a některé další informace jsou poplatné tehdejšímu zřízení. Přes tato omezení však může být východiskem při tvorbě nového znění, které by mohlo tvořit samostatnou kapitolu chystané Filatelistické encyklopedie. Pokud půjde vše dobře a chystaný publikační záměr najde dostatek ochotných spolupracovníků, časem se jistě na www.filatelie.cz dočkáme aktualizované a doplněné verze.

Jakékoliv návrhy na opravy či doplnění nám můžete snadno poslat prostřednictvím kontaktního formuláře.