Estonská klasika na Exponetu

Jedním z nejnovějších přírůstků v kategorii tradiční filatelie virtuální výstavy EXPONET (www.exponet.info), je sbírka s číslem 775 a názvem EESTI 1918-1940. Finský sběratel Jukka SAIRANEN v ní představuje ve specializované podobě známkovou produkci samostatného Estonska v letech 1918-1940 a ukázky z let 1940-1944, kdy bylo obsazeno nacistickým Německem. V úplném závěru vidíme i doklad začlenění mezi republiky Sovětského svazu po 2. světové válce. Strategicky významné rovinaté území při ústí Finského zálivu, nedaleko Sankt Petěrburku (v době 2. světové války Leningradu), lákalo a láká mocnosti po staletí. Střídali se zde Rusové s Němci; dnes je Estonsko opět od 29. 3. 2004 samostatné a členem NATO. Velmi přehledně to zájemcům osvětluje titulní list Sairanenova exponátu.

Číst dál: EXPONET - září, říjen 2012

bottom-end

Exponet na konci kalendářního roku

Skončil další rok existence stálé výstavy poštovních známek a filatelistické literatury EXPONET a můžeme se těšit, co nám přinese rok 2013. Webové stránky www.exponet.info si získávají stále více věrných návštěvníků, kteří mohou detailně studovat každý jednotlivý list a každou známku na něm. A je těch vystavených exponátů už 788 z 50 zemí celého světa. Navíc jsou součástí ještě odkazy na dalších 140 filatelistických celků, takže výběr je opravdu bohatý.

Něco málo přes tři rámy potřeboval Jan BROULÍK z Ústí nad Orlicí, aby vytvořil exponát číslo 785 - kompletní sbírku suvenýrů a prémiových tisků z ankety deníku MLADÁ FRONTA – Volíme nejlepší československou poštovní známku 1963-1990. V této oblíbené tradiční akci dnes pokračují časopis FILATELIE a nezávislý deník PRÁVO.

Číst dál: EXPONET - listopad, prosinec 2012

bottom-end

Už si můžeme prohlédnout na 800 exponátů!

Osm stovek různorodých exponátů si může v klidu domova detailně prohlédnout kterýkoli filatelista na světě, spustí-li si v počítači stránky www.exponet.info. S oblibou říkáme NIHIL NOVUM SUB SOLE – nic nového pod sluncem, ale na počítačovou techniku a její možnosti to neplatí. Zůstane tu jako vynález naší generace, a s ní jistě zůstane i filatelie.

Některé nové české exponáty, kterých si dnes všimneme, byly poprvé vystaveny na výstavě PREMIÉRA, konané jako součást výstavy LIDICE 2012. Všechny získaly potřebou kvalifikaci pro přihlášky na výstavy vyšších stupňů.

Číst dál: EXPONET - leden 2013

bottom-end

Devátou stovku exponátů na virtuální výstavě EXPONET (www.exponet.info) zahajuje italský filatelista Celeste BARDUCCI. Jeho exponát číslo 801 s názvem II. světová válka na analogických pohlednicích (CM), ukazuje historické souvislosti vzniku, vlastní průběh, významné události, bitvy i nejrůznější osoby a osobnosti na obou stranách tragického válečného konfliktu. Exponát přesvědčivě demonstruje specifické možnosti, které dává toto spojení filatelie a filokartie (sbírání pohlednic). Navíc exponát podobného typu dokáže upoutat i většinu návštěvníků filatelistických výstav.

Číst dál: EXPONET - únor, březen 2013

bottom-end

Podívejme se na nové přírůstky EXPONETu, které si můžete na www.exponet.info prohlédnout.

Číslo 815 nám po delší době přináší exponát z oblasti esperanta – mezinárodní umělé řeči, kdysi velmi populární, dnes ustupující lavinovitě se šířící angličtině. Sestavil jej Vladislav HASALA, vedoucí námětové sekce Esperanto Svazu českých filatelistů, a nazval Z esperantských celin SSSR 1925-1939. Jde o období, v němž vyšlo pět emisí celin s popisem v jazycích národů nového státu a ve sjednocujícím esperantu. Mladý Sovětský svaz používal na svých celinách esperanto jako poštovní jazyk, i když mezinárodním poštovním jazykem byla podle Světové poštovní unie UPU v Bernu francouzština. Zakladatel rodící se velmoci Lenin měl údajně prohlásit, že „Esperanto je latinou proletariátu“. Skutečností je, že na II. kongresu Internacionály v Bruselu roku 1914 přednesl svůj referát esperantsky. Předložený Hasalův rám lze chápat především jako propagační počin, který má všechny předpoklady při mírné specializaci přerůst v hodnotný pětirámový exponát.

Číst dál: EXPONET - duben, květen 2013

Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.