Exponet - zdroj informací a zajímavostí

Nejnovější exponát, který do uzávěrky tohoto čísla Filatelie obohatil virtuální výstavu (www.exponet.info), má číslo 764 a název 1. výročí SNP a jeho použití. Míněn je samozřejmě známý „partyzánský“ aršík ze srpna 1945, vydaný ve prospěch pozůstalých po padlých účastnících Slovenského národního povstání. Velký rozměr a tisk na grafickém papíru bez lepu znesnadňoval jeho použití v poštovním provozu. Autor jednorámového exponátu Jiří Sedlák z Kladna přesto shromáždil prokazatelně poštou prošlé zásilky včetně obálky do Londýna, a také např. doporučenou obálku s vylepenou horní polovinou aršíku, dofrankovanou do potřebného výplatného. Jak známo, tisková forma aršíku se nedochovala, a podle drobných deskových vad rozlišují specialisté devět různých aršíkových polí (viz Filatelie 7/1993). Celkově jde o pěkný jednorámový exponát, s dobře zpracovaným titulním listem a popisy. Připomíná mi exponát člena jury na PRAGA ‘68 G. A. Blizila z USA, který tu představil mimo soutěž exponát složený z aršíků Kde domov můj. Přestože byl v Hollywoodu (ale v tom na Floridě) vydavatelem specializovaného časopisu o německých poštovních známkách, získal si mnoho přátel u nás a naše známky ho trvale zajímaly. V exponátu měl nejrůznější poštovní použití, novotisky i padělky, jedním slovem nádhera!

Číst dál: EXPONET - březen 2012

bottom-end

Dnešní prohlídku stálé virtuální výstavy na www.exponet.info zahajujeme jednorámovým exponátem čís. 765, vytvořeným známým plzeňským filatelistou, odborníkem na osobnost a dobu Kryštofa Kolumba, Emanuelem Lukešem. Nazval jej Světová kolumbovská výstava – Chicago 1893. Druhá polovina 19. století byla ve znamení velkolepých výstav, zahájených už v roce 1851 Světovou výstavou v Londýně (Great exhibition of the Works of Industry of all Nations London). Autor využil především černobílé a litografické Goldschmiedtovy a Koehlerovy pamětní dopisnice, vzniklé přítisky na jednocentových dopisnicích s portrétem 18. prezidenta USA Ulyssesa S. Granta. I když výstavu navštívilo na 27 milionů návštěvníků a spotřeba dopisnic byla jistě veliká, v současnosti je takto pohromadě hned tak neuvidíme, natož abychom si je mohli detailně prostudovat (to doporučuji zvláště námětářům). Autor exponátu vhodně zařadil a zdokumentoval i přítomnost a aktivní podíl skladatele Antonína Dvořáka na výstavě, stejně jako známý Brožíkův obraz, použitý americkou poštou v pamětní kolumbovské emisi 1893 i v jejím opětovném vydání z původních matric v roce 1992. Dobře působí předvedená specializace u všech čtyř nominálních hodnot pamětních celinových obálek 1893.

Číst dál: EXPONET - duben 2012

bottom-end

Virtuální filatelistická výstava Exponet představuje exponáty už z padesáti zemí světa. Snad ani není třeba připomínat, že ji najdeme na webových stránkách www.exponet.info. Ze stejné adresy lze dojít i na stránky obsahující čerstvé filatelistické informace Exponet–blog, archiv starších článků, rozsáhlou fotogalerii a další rubriky.

Číst dál: EXPONET - květen 2012

bottom-end

Do veřejné prezentace kvalitních výstavních exponátů na EXPONETU přispěli už filatelisté z padesáti zemí. Dnes si jich tak mohou zájemci v klidu domova prohlížet už 738 (průměrný počet listů na jeden exponát je 85) a navíc 34 exponátů z filatelistické literatury. Celkový počet vystavených rámů je neuvěřitelných 4.217!

Exponát číslo 770 s názvem Zakarpatská Ukrajina 1945 – pretlač 1. a 2. vydanie, vystavil přední slovenský odborník na tento region Martin JURKOVIČ. Rozhodnutí Národní rady Zakarpatské Ukrajiny z ledna 1945 přetisknout všechny zbylé maďarské známky dostaly za úkol tiskárny Földesi v Užhorodě (20. 2. 1945 – tzv. 1. vydání), a tiskárna LITO–LAM, rovněž v Užhorodě (20. 3. 1945 – tzv. 2. vydání). V exponátu je rozvinuta badatelská práce nad oběma vydáními, matrice, typy, umístění typů v přetiskové matrici na 10 známkových polí. Nechybí ani zajímavé doklady použití v poštovním provozu. Pěkná prezentace slovenské filatelie.

Číst dál: EXPONET - červen 2012

bottom-end

Široké možnosti Exponetu

Jedno je jisté – perfiny na Muchových Hradčanech patří u perfinářů k nejoblíbenějším. Tentokrát je pod číslem 773 vystavil na Exponetu slovenský sběratel Julius PÍŠA: Perfiny na Hradčanech (Perforated Prague’s Castle). Autor je jistě i specialistou na Hradčany, neboť do vystaveného exponátu vložil mnoho ze svých filatelistických znalostí. Postavil se tak po bok tajemníka Svazu českých filatelistů Jaroslava Malečka, který rovněž propadl kouzlu tohoto úzkého a nelehkého oboru a je v něm úspěšný.

Číst dál: EXPONET - červenec, srpen 2012

Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.