Novinky na virtuální výstavě EXPONET – srpen 2011

Od našeho posledního referátu o Exponetu na něm přibyly dva nové exponáty.

Bulgarian Stamps „Fund Sanatorium“ (1925 – 1950) vystavil Orlin Todorov z Bulharska (pod. č. 694). Poštovně–historický obsah osmi rámů pojednává o u nás poměrně málo známých poštovních známkách vydávaných v letech 1925–50 ve prospěch sanatorií a zotavoven pro rodiny bulharských poštovních zaměstnanců. Lepily se na poštovní zásilky, které měly být dopraveny o nedělích nebo státních svátcích, a jejich nominále znamenalo příplatek k běžnému poštovnému. Tato praxe z let 1925–39 a 1941–2 byla obnovena po 2. světové válce a trvala až do roku 1950. Pravoslavný kalendářík se seznamem státem uznaných svátků umístil autor správně na úvodní list. Doklady o nejrozmanitějším využití těchto zcela ojedinělých poštovních cenin dělají z Todorovova exponátu filatelistickou záležitost první kategorie.

Číst dál: EXPONET - srpen 2011

bottom-end

Exponet překročil hranici 700 exponátů!

Klobouk dolů před provozovateli virtuální výstavy EXPONET, neboť v posledních dnech „zavěsili“ na její stránky už sedmistý titul!

Bezmála pětirámový exponát č. 696 s názvem Perfiny Gdaňsku – Perfins of Danzig vystavil Peter Witkop z německého Bonnu. Pěkně graficky ztvárněný exponát připomíná téměř katalogové zpracování této ne zcela jednoduché oblasti. Může proto být dobrým vodítkem pro jiné sběratele. Obsahuje jak velmi vzácně se vyskytující perfiny, tak známky, na kterých bychom tyto firemní průpichy ani nečekali. Exponát by přesto na soutěžní výstavě těžko získal vyšší ohodnocení; důvod je jednoduchý: neobsahuje totiž žádné celistvosti, v případě perfinů zejména ty, které jednoznačně identifikují jejich uživatele. Nicméně pokud perfiny Gdaňsku patří ke vzácněji se vyskytujícím, celistvosti s nimi jsou ještě mnohem vzácnější. Podle informace od autora, hodlá v nejbližší době tuto vadu na kráse odstranit a v nové verzi celistvosti doplní – máme se tedy na co těšit.

Číst dál: EXPONET - říjen 2011

bottom-end

Bohatá vánoční nadílka na Exponetu

Nebývale objemnou přívalovou vlnu nových exponátů na virtuální výstavě EXPONET (www.exponet.info), doslova filatelistické tsunami, má na svědomí 1. česko-slovenská výstava poštovních známek VYSOKÉ MÝTO 2011. Jde o část exponátů naskenovaných původně jen pro potřeby členů jury, kteří je dostali na své mailové adresy už 15. září, tedy v dostatečném předstihu před jejím zahájením. Nynější „vyvěšení“ na Exponetu bylo podmíněno souhlasem jednotlivých vystavovatelů; dal jej skoro každý. Do Vysokého Mýta bylo přihlášeno 103 exponátů od 79 vystavovatelů. Do určité míry tedy můžeme říci, že nám předvedené rámy dávají obraz o naší současné filatelii, přesněji o její vystavovatelské potenci. Ovšem je dobré mít stále na paměti, že naše hobby zdaleka není jen tvorba exponátů, neboť vystavuje jen malé procento z celkového počtu členů SČF.

Číst dál: EXPONET - listopad 2011

bottom-end

Počet rámů na EXPONETU přesáhl čtyři tisíce!

Zařazením většiny exponátů z 1. česko-slovenské výstavy poštovních známek Vysoké Mýto 2011 přesáhl počet výstavních ploch na www.exponet.info číslici 4.000 (přesně jich tu v době psaní tohoto článku bylo 4.093).

Exponát 727 Azory a Madeira – celiny z období 1878-1931 vystavil Jaroslav Benkovský, ČR. Své první celiny vydalo Portugalsko 1. ledna 1878. Opatřeny přetiskem platily i na portugalském souostroví Azory a Madeira. Klasicky řešený pětirámový exponát zachycuje období do listopadu 1931, kdy platnost celin na sledovaném území skončila. Po pečlivé prohlídce tohoto pěkného exponátu divák pochopí, proč byly celiny na přelomu 19. a 20. století sbírány stejně náruživě jako známky.

Číst dál: EXPONET - prosinec 2011

bottom-end

V nových přírůstcích na mezinárodní virtuální výstavě EXPONET (www.exponet.info) opět dominují plochy, vystavené loni ve Vysokém Mýtě.

Málo frekventované „horské“ téma zvolil pro svůj exponát čís. 744 Cesty nahoru slovenský vystavovatel Ivan Lužák. Bohatý filatelistický materiál a množství faktografických údajů dělá z prohlídky exponátu zajímavé počtení.

Exponát čís. 745 vystavil známý pardubický sběratel, juryman a dlouholetý funkcionář Miloslav Kalabza. Pod názvem Polsko po roce 1918 představuje příkladný specializovaný exponát, uzavřený rokem 1922. Jury výstavy Vysoké Mýto 2011 ho ocenila pozlacenou medailí.

Číst dál: EXPONET - leden 2012

Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.