Už si můžeme prohlédnout na 800 exponátů!

Osm stovek různorodých exponátů si může v klidu domova detailně prohlédnout kterýkoli filatelista na světě, spustí-li si v počítači stránky www.exponet.info. S oblibou říkáme NIHIL NOVUM SUB SOLE – nic nového pod sluncem, ale na počítačovou techniku a její možnosti to neplatí. Zůstane tu jako vynález naší generace, a s ní jistě zůstane i filatelie.

Některé nové české exponáty, kterých si dnes všimneme, byly poprvé vystaveny na výstavě PREMIÉRA, konané jako součást výstavy LIDICE 2012. Všechny získaly potřebou kvalifikaci pro přihlášky na výstavy vyšších stupňů.

Číst dál: EXPONET - leden 2013

bottom-end

Devátou stovku exponátů na virtuální výstavě EXPONET (www.exponet.info) zahajuje italský filatelista Celeste BARDUCCI. Jeho exponát číslo 801 s názvem II. světová válka na analogických pohlednicích (CM), ukazuje historické souvislosti vzniku, vlastní průběh, významné události, bitvy i nejrůznější osoby a osobnosti na obou stranách tragického válečného konfliktu. Exponát přesvědčivě demonstruje specifické možnosti, které dává toto spojení filatelie a filokartie (sbírání pohlednic). Navíc exponát podobného typu dokáže upoutat i většinu návštěvníků filatelistických výstav.

Číst dál: EXPONET - únor, březen 2013

bottom-end

Podívejme se na nové přírůstky EXPONETu, které si můžete na www.exponet.info prohlédnout.

Číslo 815 nám po delší době přináší exponát z oblasti esperanta – mezinárodní umělé řeči, kdysi velmi populární, dnes ustupující lavinovitě se šířící angličtině. Sestavil jej Vladislav HASALA, vedoucí námětové sekce Esperanto Svazu českých filatelistů, a nazval Z esperantských celin SSSR 1925-1939. Jde o období, v němž vyšlo pět emisí celin s popisem v jazycích národů nového státu a ve sjednocujícím esperantu. Mladý Sovětský svaz používal na svých celinách esperanto jako poštovní jazyk, i když mezinárodním poštovním jazykem byla podle Světové poštovní unie UPU v Bernu francouzština. Zakladatel rodící se velmoci Lenin měl údajně prohlásit, že „Esperanto je latinou proletariátu“. Skutečností je, že na II. kongresu Internacionály v Bruselu roku 1914 přednesl svůj referát esperantsky. Předložený Hasalův rám lze chápat především jako propagační počin, který má všechny předpoklady při mírné specializaci přerůst v hodnotný pětirámový exponát.

Číst dál: EXPONET - duben, květen 2013

bottom-end

Pravidelní návštěvníci virtuální přehlídky světové filatelie, kterou se EXPONET (www.exponet.info ) díky trpělivé práci svých autorů a jejich spolupracovníků skutečně stal, si jistě už prohlédli exponát číslo   823   s názvem     Tádž Mahal – architektonická pýcha Indie    . Jeho autor JYOTI Jeevan, Kullu, Himachal Pradesh, Indie, v něm na ploše jednoho rámu popisuje historii vzniku této prvořadé památky své země, zaznamenané mezi unikáty světového kulturního dědictví UNESCO. Mauzoleum z bílého mramoru, zdobené drahokamy a reliéfy z černého mramoru, stavěné dvaadvacet let pro Mumtáz Mahal, zesnulou manželku vládnoucího šáha Šáhdžáhána, je dominantou města Ágry ve státě Uttarpradéš. Od svého dokončení v roce 1653 se stalo místem i mogulova posledního odpočinku. Filatelistického materiálu ze všech koutů světa je pro tento stavební skvost dostatek i na rozsáhlejší exponát.

Číst dál: EXPONET - červen, červenec 2013

bottom-end

Zlato ve třídě filatelistické literatury

Exponát, kterým dnešní přehled novinek na virtuální výstavě EXPONET (www.exponet.info) začínáme, se setkal mezi našimi sběrateli s velkým ohlasem. Svědčí o tom 708 návštěvníků, kteří si jej prohlédli krátce po zveřejnění. Pod číslem 833 je totiž vystaven Specializovaný katalog celin České republiky 1993-2010. Autor Jan STAREC, dlouholetý předseda Společnosti sběratelů celin Svazu českých filatelistů (SSC SČF) a předseda KF 00-123 Praha, nám připravil pomůcku trvalé hodnoty, zpracovanou podle nejlepších zásad tradiční filatelie.

Číst dál: EXPONET - srpen, září 2013

Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.