Pod číslem 677 a názvem Maďarsko do roku 1908 si můžeme prohlédnout výběr z obsáhlé sbírky Uhorsko, sestavené trenčínským filatelistou dr. Vojtěchem Čelkom. Sbírka je z autorovy pozůstalosti (zemřel v roce 1989), proto i její úprava odpovídá stavu před 30–40 lety. Předložený výběr zachycuje období od předfilatelistických dopisů do roku 1908; co do známkového materiálu je vyčerpávající. Prohlídku můžeme doporučit každému, kdo se chce rychle obeznámit s touto oblíbenou filatelistickou klasikou.

Pošta z Bosny, doručená humanitárními organizacemi v letech 1992-1995, je název exponátu čís. 678. Vystavuje jej Zoran R. Boškovič ze Srbska. V rozsahu jednoho rámu nám představuje poštu Červeného kříže, humanitární adventistické organizace ADRA a dalších společností. Velmi zajímavé poštovně-historické doklady ze smutné doby.

Další exponát je od téhož autora; má čís. 679 a název Provizorní vydání Knin 1993. Knin byl hlavním městem Republiky Srbská Krajina (krajina = okraj, pohraničí), vyhlášené 19.12.1991jako reakce na odtržení Chorvatska od Jugoslávie v červnu téhož roku. Přetisky jugoslávských známek, vlastní známky dnes již zaniklé Republiky Srbská Krajina i jejich užití v běžné korespondenci včetně smíšených frankatur dělají z tohoto jediného rámu cenný historický dokument trvalé hodnoty.

Čís. 680 – jednorámový exponát Svazijské kolky do roku 1968 je od Petera van der Molena z Jižní Afriky. Exotické ceniny vidí řada z nás asi poprvé, zvláště ty, vyráběné jen razítkem a perem v rušných dobách na přelomu 19. a 20. století. Pětilibrový kolek z archivu londýnské tiskárny Bradbury, Wilkinson and Co. Ltd. Engraves s obloukovitým perfinem SPECIMEN (vzorec) stojí za samostatné zhlédnutí.

Posledním přidaným souborem s čís. 681 je plnohodnotný pětirámový exponát Celiny Basutolandu od Emila Minaara z Jižní Afriky. Představuje veškeré celiny tohoto někdejšího britského protektorátu. Připomeňme, že od 4. 10. 1966 známe toto malé jihoafrické království (rozloha 30 tisíc čtverečních kilometrů) pod názvem Lesotho. Exponát se specimeny a několika autorskými eseji představuje tradiční, vysoce graficky i technicky kvalitní britskou produkci. Zvláště celináři budou s poklidnou prohlídkou u počítače naprosto spokojeni.

Ve všech případech stačí navštívit www.exponet.info

Komentář připravil Josef Šolc

Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.