Exponát č. 697 poskytl Exponetu ostravský filatelista Miroslav Šťotka. Na jednom rámu s názvem Great Britain, 1880 One Penny Venetian Red, ukazuje použití této známky (Scott 79) na celém ostrovním území, patřícím v té době pod viktoriánskou korunu, včetně ostrovů v Lamanšském průlivu. Úprava albových listů je zcela osobitá, velmi srozumitelná i pro nefilatelistické návštěvníky. Na čtyřech závěrečných listech zrekonstruoval autor kompletní tiskový list, doplněný detailem z medaile Williama Wyona, podle níž byla vytvořena nejen tato známka, ale i první známka světa. Jak známo, britská panovnice na známkách nestárla.

Počínaje číslem 698 začal Exponet postupně zveřejňovat exponáty, které byly vystaveny na letošní výstavě ve Vysokém Mýtě a naskenovány pro potřeby výstavní jury, která je hodnotila ve složení: Walter Müller, Zdeněk Okáč, Miroslav Bachratý (Slovensko), Julius Cacka, Bedřich Helm, Vojtech Jankovič (Slovensko), Václav Kopecký, Jiří Sedlák, Vít Vaníček. Její verdikt u každého z nich uvedu. Předpokládáme, že některé takto naskenované exponáty mohou být v příštích dnech zdrojem plodné diskuse mezi vystavovateli, jurymany a čtenáři filatelistického tisku. Vzhledem k tomu, že bylo vystaveno celkem 128 exponátů, u nichž většina autorů souhlasila s jejich uveřejněním, můžeme očekávat, že se díky tomu Exponet dále značně dále rozroste.

Číslo 698 pojednává o Vladimíru Remkovi. Jde o jednorámový exponát First Czechoslovak Cosmonaut vystavovatel Miloslava Veselého z Prahy. Ve Vysokém Mýtě byl tzv. vystaven v trezoru a oceněn stříbrnou medailí. Exponátu by prospěly dva, tři poštou prošlé dopisy ze dnů historického letu.

699 – Bangladesh – Provisional Overprint ostravského Davida Schillera. Plodný vystavovatel (v Mýtě pět exponátů!) vystavil přetisky z roku 1971, kdy se východní Pákistán s pomocí Indie odtrhl od svého dosavadního souputníka a prohlásil se republikou Bangladéš. K vidění jsou i vzácné smíšené frankatury. Jury ohodnotila na velkou stříbrnou.

Jubilejní číslo 700 připadlo na specializovaný exponát brněnského Petra Bláhy – Azerbajdžán 1919–23. Exotický exponát, na němž autor pracuje desítky let, byl poprávu ve Vysokém Mýtě oceněn velkou zlatou medailí, cenou, a jury mu přidělila 90 bodů. Na tomto příkladě bych rád ukázal na jednu z předností Exponetu: jako běžný návštěvník výstavy jsem tento exponát neviděl, neboť byl uložen v trezoru. Tady si jej mohu detailně prohlížet, kdykoli budu chtít a čas to dovolí.

Číslo 701 obsadil Jiří Koukal ze Žďáru nad Sázavou. V exponátu Noví autoři českých poštovních známek představil patnáct tvůrčích osobností, o kterých toho zatím obecně většinou mnoho nevíme. Popularizuje je vždy portrétní fotografií, autogramem, stručným životopisem a ukázkou z jejich známkové tvorby. Ve Vysokém Mýtě ho jury ocenila 49 body a bronzovou medailí.

Člen pražského Klubu filatelistů Apollofila Rudolf Schindler má pod číslem 702 vystavenu Poštu českých skautů 1918. Objevný a nanejvýše pravděpodobný je jeho úsudek o tom, kde se vzala předloha k podobě lvíčka na tomto v podstatě soukromém vydání (navíc podpořený rodinnou fotografií). Jury mu v Mýtě udělila za 64 bodů stříbrnou medaili.

Dnes závěrečný exponát 703 je nanejvýše sympatický: Zelená lékárna – tisíce let přírodního léčitelství. Ve třídě mládeže ho vystavila šestnáctiletá Pavlína Ondrejková ze Zlína, vítězka několika Filatelistických olympiád. Tento její už druhý pečlivě propracovaný exponát může sloužit za vzor i začínajícím dospělým sběratelům. Jury jí ohodnotila velkou pozlacenou medailí a cenou. Je to optimistická tečka za naší dnešní rubrikou.

K prohlídce obou exponátů stačí navštívit www.exponet.info

Komentář připravil Josef Šolc

Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.