Dnešní prohlídku stálé virtuální výstavy na www.exponet.info zahajujeme jednorámovým exponátem čís. 765, vytvořeným známým plzeňským filatelistou, odborníkem na osobnost a dobu Kryštofa Kolumba, Emanuelem Lukešem. Nazval jej Světová kolumbovská výstava – Chicago 1893. Druhá polovina 19. století byla ve znamení velkolepých výstav, zahájených už v roce 1851 Světovou výstavou v Londýně (Great exhibition of the Works of Industry of all Nations London). Autor využil především černobílé a litografické Goldschmiedtovy a Koehlerovy pamětní dopisnice, vzniklé přítisky na jednocentových dopisnicích s portrétem 18. prezidenta USA Ulyssesa S. Granta. I když výstavu navštívilo na 27 milionů návštěvníků a spotřeba dopisnic byla jistě veliká, v současnosti je takto pohromadě hned tak neuvidíme, natož abychom si je mohli detailně prostudovat (to doporučuji zvláště námětářům). Autor exponátu vhodně zařadil a zdokumentoval i přítomnost a aktivní podíl skladatele Antonína Dvořáka na výstavě, stejně jako známý Brožíkův obraz, použitý americkou poštou v pamětní kolumbovské emisi 1893 i v jejím opětovném vydání z původních matric v roce 1992. Dobře působí předvedená specializace u všech čtyř nominálních hodnot pamětních celinových obálek 1893.

 

Perfiny jsou objektivně obtížnou sběratelskou disciplínou, ovšem kdo se jim věnuje dlouhodobě, může nakonec představit kvalitní exponát jako slovenský specialista Julius Píša. Jeho exponát čís. 766 s názvem 50 let používání perfinů českém a slovenském území (1898–1948), ukazuje v příkladné úpravě průřez celým zájmovým oborem. Stejný autor nechall „zavěsit“ na EXPONET i svůj druhý perfinářský exponát čís. 767 s názvem Perfiny na československých známkách 1918–1939 a 1945–1954. Od prvního rámu, který celý věnoval perfinům na emisi Hradčany, nás provází jejich používáním až k závěrečnému legendárnímu perfinu P, používanému v letech 1925–1975 pražským tiskařským a nakladatelským komplexem Orbis. Dostatek identifikačních celistvostí dovolil autorovi vyrovnaně zaplnit listy a následně i jednotlivé výstavní rámy. Oba slovenské exponáty tvoří pěknou propagací československému perfinářství.

Komentář připravil Josef Šolc