Hry staršie jako Metuzalem. Od mýtov, bájí a legend k novodobým olympijským hrám po tretie obdobie vývoja MOV – po rok 1945. Autor exponátu 728 František Sopko, SR. Ukázka, jak je možno i pro tak oblíbené a zdánlivě již „vysbírané“ sportovní téma nacházet další, málo známý filatelistický materiál.

Exponát 729 Pilotované kosmické lety SSSR a Ruska, představil pražský filatelista Ivan Pechánek. Perfektně faktograficky zpracované libreto, množství poštou - i kosmickou - prošlého materiálu, ukázka padělků razítek kosmodromu Bajkonur atd. V českém exponátu by se očekávalo zvýraznění postavy Vladimíra Remka jako prvního Evropana ve vesmíru plus našeho filatelistického materiálu k této mimořádné události.

Pretlač Pošta československá 1919 na známkach Rakúska od Petera Severína. Zařazeno pod číslem 730. Instruktivní, pečlivě sestavený exponát z rušných počátků naší známkové tvorby, za jehož poskytnutí Exponetu je třeba poděkovat. Obsahuje množství zajímavého a vzácného materiálu a právem byl ohodnocen jako nejlepší exponát premiérové části výstavy ve Vysokém Mýtě.

Číslo 731 - Hungary 1900-21, from the Hungarian empire to the Hungarian kingdom, vystavuje František Dusbábek z Českých Budějovic. Kompletní sbírka ze složitého období, kdy Maďarsko hledalo svou budoucí tvář mezi císařstvím, republikou a královstvím. Pro zájemce o Uhersko lepší než katalog.

V exponátu 732 zpracoval Ivo Beroun z Moravských Budějovic Československo 1945-53. Pětirámový exponát je ukázkou z obsáhlé studijní sbírky, ukončené měnovou reformou 1953.

Číslo 733 nese poetický název Na modrých vlnách. Ovšem hned podtitul Loďstvo Jeho Veličenstva v období I. svetovej vojny nás uvádí do reality – jde o obsáhlý a zajímavý exponát z lodních polních pošt. Autor Ladislav Fekete, Nitra.

Číslo 734 Silesia Orientale zkušeného sběratele Zdeňka Filípka z Břeclavi zachycuje vyčerpávajícím způsobem atmosféru okolo československo-polských příhraničních sporů v roce 1918 ve Východním Slezsku (Těšínsko), na Oravě a Spiši. Východní Slezsko = Silesia Orientale (odtud prý přetiskové iniciály SO).

V pětirámovém exponátu 735 Poštovní známky na území Albánie 1913-35 Václava Šrauta z Vysokého Mýta vidíme zajímavý a u nás nepříliš často vídaný materiál. Ocenění si zaslouží skutečnost, že se autor pustil do tohoto sběratelsky obtížného a celosvětově málo sbíraného území.

736: s kolumbovskou tematikou a následky objevných plaveb se na téměř devíti výstavních plochách vyrovnává Španěl Francisco Piniella v exponátu The conquest of the horizon. Poučné pro každého, kdo by se chtěl v námětové filatelii zabývat tematicky obdobným nebo podobně širokým tématem.

Jednorámový exponát 737 Dobytčí pasy slovenského sběratele Dušana Evinice jistě svou nápaditostí i neobvyklým materiálem překvapí většinu návštěvníků Exponetu. A to včetně nás na jihovýchodní Moravě, kudy vedly staré stezky, po kterých uherští sedláci hnávali své bagouny (ošípané) na trhy v českém vnitrozemí. Velmi pěkná ukázka možností, jaké dává fiskální filatelie.

Autorovi exponátu 738 můžeme jen tiše závidět. Ne z každého města nebo městečka se zachovalo tolik sběratelům přístupných celistvostí a celin, aby se dal sestavit exponát typu Dědičná pošta města Litomyšle 1754 – 1892. Romanu Zoubkovi z Litomyšle se to po létech trpělivého úsilí podařilo. Svůj výborný exponát mohl zakončit dokonce celinou ze 4. 3. 1892, kdy byla zmíněná dědičná pošta prodána rakouskému poštovnímu a telegrafnímu eráru za 82.000 zlatých konvenční měny. Gratulujeme!

Vysokou úroveň slovenské filatelie v oblasti poštovně-historických sbírek dokládá i exponát 739 Poštovníctvo na Spiši do roku 1920. Autor František Divok, SR, začíná spěšným dopisem už z roku 1616. Všimněte si kaligraficky vyvedeného pokynu pro kurýra: Cito, cito, citocito, citissime (tj. rychle, co nejrychleji). A podobných zajímavostí najdete při prohlídce ještě mnoho.

Jiří Černý z Vitanovic u Turnova, zastupující mladou filatelistickou generaci, se v oboru fiskální filatelie zaměřil především na území Indie. Svým exaktním přístupem ke studiu si získal respekt i u indických filatelistických odborníků. Vysoce specializovaným exponátem 740 Kolky a kolkové papíry indického feudálního státu Bonai 1911-49, obsahujícím více než 30 unikátů, nutí i jurymany ke studiu těchto dosti odlehlých a neznámých teritorií. Inu, fiskální filatelie je u nás ještě v plenkách a učit se musíme všichni. Sám sběratel si podle svého vyjádření nejvíce váží listu č. 69 s neobvyklým spojením kolku pro soudní poplatky a kolku všeobecného. Tuto unikátní kombinaci nakonec vyřešil i zdůvodnil za pomoci rozboru textu: připojením všeobecného kolku byla uhrazena pokuta za pozdní zaplacení vyměřeného soudního poplatku.

Exponát 741 - Československé letectví 1918-39 a českoslovenští letci v boji proti fašismu vytvořil Jaroslav Punčochář z Brna. Promyšlená přehlídka meziválečného vývoje našeho letectví, počátků ČSA, Československé letecké společnosti, spolupráce se zahraničními společnostmi, budování letišť, atd. Sportovní letectví a letecké modelářství. Zajímavé celistvosti a doklady z válečných let.

Kůň v poštovnictví – exponát 742 Otto Pisztona, SR. Pětirámový, složený ze dvou základních kapitol: Kůň jako dopravní prostředek v poštovních službách a Kůň jako tažná síla v poštovní dopravě. Dopis, resp. přebal dopisu s otiskem jednoho ze tří typů sardinského „koníčka“ (Cavallini) se u nás vidí jen velmi, velmi zřídka.

Exponátem 743 je inovovaná příručka Rakouská inflace 1918-25 od Miloslava Běliny, ČR. Zachycuje nejen veškeré poštovní tarify, s nimiž je možné se setkat v tomto „korunovém“ období, ale i současné cenové relace u celistvostí a jejich výpočet atd. Fundovaná publikace základního významu, doplněná instruktivními reprodukcemi typických celistvostí, obsahuje celkem 15 kapitol. Za její nezištné zveřejnění patří autorovi uznání a poděkování.

Komentář připravil Josef Šolc

Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.