Přehled nových exponátů na největší světové virtuální výstavě EXPONET (www.exponet.info) dnes zahajuje číslo 756 s názvem: Postage stamps of the Travancore 1888 – 1951; Poštovní známky Trávankóru a Trávankór–Kóčínu. Rozpětí let 1888–1951 zachycuje veškerá vydání, která indický stát Trávankór, od roku 1949 spojený s Kóčínem do soustátí Trávankór–Kóčín, vyprodukoval. Pětirámový exponát sestavil český filatelista a juryman Jiří Černý. Ve třídě tradiční filatelie na výstavě Premiéra ve Vysokém Mýtě 2011 za něj získal 88 bodů, zlatou medaili a cenu. V exponátu je celá řada výborných filatelistických materiálů v čele s 27–blokem známek s dvojitým přetiskem (list č. 20). Na listu čís. 46 je první čtyřblok, mající navíc velmi vzácný velký přetisk. Fascinujícím dojmem působí převrácený přetisk na listu čís. 38, kterých byl patrně vytištěn jen jediný arch o 84 kusech. Z celistvostí vyniká obálka na listu čís. 66, s pestrou kombinovanou frankaturou, adresovaná do Lisabonu.

Exponát čís. 757 vystavil Peter Csicsay, Slovenská republika. Název: Komárom – Komárno. Poštová história jedného rozdeleného mesta 1919–1938. Poštovními artefakty dokumentovaná složitá historie tohoto Dunajem i politikou rozděleného města. Ve Vysokém Mýtě oceněno pozlacenou medailí ve třídě jednorámových exponátů.

From the beginning of the … Police; Od samého počátku policie ... vystavuje pod čís. 758 Nicholas Margot ze Švýcarska. A bere vývoj policie skutečně od počátků – začíná už Homérem! Příkladná ukázka promyšleného záměru a rozvinutí tématu při využití různorodého filatelistického materiálu.

Slovenský Aršík Dětem z 18. 12. 1944 vystavil Martin Jurkovič z Bratislavy v jednorámovém exponátu čís. 759. Studijní zpracování s vlastními objevy i neperforovaný exemplář s originálními deskami Ministerstva dopravy a verejných prác, podepsanými ministrem, dělají exponát pozoruhodným.

Také další jednorámový exponát poskytuje svým návštěvníkům radostnou podívanou – čís. 760 českého vystavovatele Radka Černého s názvem Velký půlměsíc. Zpracování všech šesti vydání této charakteristické známky Ottomanské říše, vydávané mezi léty 1876 až 1890, včetně deskových vad, perforačních variant a použití v poštovním provozu, je velmi záslužné. Navíc starší generaci filatelistů připomene dobu, kdy snad každý měl mezi svými poklady nějaký silně poškozený exemplář Velkého půlměsíce s tajemným nápisem EMP: OTTOMAN.

Významný znalec a specialista Heinz K. Selig, Ludwigsburg, Německo, pojal svůj exponát čís. 761 z poštovní historie knížectví Schaumburg–Lippe Mit Brief und Siegel…; S dopisem a pečetkou... jako monografii. Rádi uvěříme, že zde nechybí patrně nic z historie přepravy listovních zásilek knížecí rodiny, knížecích úřadů a institucí, atd., používajících speciálních, většinou reliéfním tiskem provedených nalepovacích „síglmarek“. Udivují vzácné litografické pohlednice, skvěle evokující dobovou atmosféru.

Oblibu obálek dne vydání (FDC) v USA dokládá exponát čís. 762 vystavovatele Alana Warrena s názvem Dánsko – Frederik IX. vydání 1948–1960 na FDC. Deset výstavních ploch s materiálem, který svědčí o sběratelově erudici a který bychom jinak jen stěží uviděli. Škoda, že razítka pro FDC nebyla v Dánsku pestřejší.

Zatím poslední exponát, který byl na virtuální výstavu EXPONET „zavěšen“, je celý složený z analogických pohlednic. Má číslo 763, název Marie, nejen jedna dívka z Nazaretu a vytvořil jej belgický filatelista Mark Bottu. Při velkém množství filatelistického i filokartistického materiálu na jedno ze základních témat křesťanského světa nepřekvapuje, že v exponátu nenacházíme nic z české provenience. Snad jen CM s římskou bazilikou Panny Marie Sněžné – Santa Maria Maggiore (list čís. 29), v níž v roce 867 sv. Konstantin–Cyril s bratrem sv. Metodějem obhájili před papežem Hadriánem II. šíření Písma staroslověnským jazykem. Sv. Metoděje zde papež vysvětil na biskupa.

Komentář připravil Josef Šolc