Také prozatím poslední „zavěšený“ exponát je perfinářský – čís. 774. Jeho autor Peter WITKOP z Německa ho nazval: Danzig – dopisy a lístky s firemními perfiny (Danzig – Briefe und Karten mit in Danzig verwendeten Firmenlochungen). Jen málo drobných území v Evropě má tak pestrou poštovní minulost, jakou se může pochlubit území někdejšího Svobodného města Gdaňsk (Freie Stadt Danzig) s nejbližším okolím. Nejprve Prusko, poté přetisková provizoria, později definitivní vydání, německá měnová reforma, polské známky, německé, atd. Už jenom filatelisticky dokladovat tento historický vývoj vyžaduje mnoho studia i nákladů, natož ho doložit vzácnými celistvostmi s perfiny, které se na filatelistickém trhu dnes vyskytují jen zřídka.

Ovšem pozor, zde se musíme vrátit k dnešnímu nadpisu o nezastupitelných možnostech Exponetu. Ono se totiž v tomto případě vůbec nejedná o soutěžní exponát, jak tomu je obvykle. Kolega Witkop nás na titulním listě otevřeně informuje, že zde předkládá veřejnosti jakýsi virtuální archiv, virtuální exponát, složený z příspěvků zapůjčených pro tento účel od jednotlivců i institucí, přičemž je u každé celistvosti pečlivě zaznamenáno, z jaké sbírky pochází. A tak má každý zájemce možnost podívat se na takový souhrn celistvostí s perfiny z Gdaňska, jaký by jednotlivec ani nemohl dát dohromady. Jde tedy o další možnost Exponetu na poli filatelistického vzdělávání a osvěty – exponát, který vlastně ve skutečnosti neexistuje, ale je rozptýlen v celé řadě různých sbírek. Péčí nadšeného a znalého jedince, navíc samozřejmě pro ostatní partnery důvěryhodného, je uspořádán virtuální exponát a nezištně zveřejněn k informovanosti a samozřejmě i k radosti velké rodiny filatelistů.

Dlužno ještě zmínit, že stejný sběratel aktualizoval svůj vlastní, dříve již pod číslem 696 uveřejněný exponát Perfiny Danzigu, který se mu daří neustále doplňovat.

Komentář připravil Josef Šolc

Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.