A protože tímto jedním exponátem jsme vyčerpali přírůstky za poslední období, rád bych upozornil na jeden starší virtuální exponát, který má pro naši filatelistickou praxi zásadní význam. Jde o číslo 174, s názvem České poštovny 1900–1958, od všestranného brněnského badatele a znalce Petra Gebauera. Deset zveřejněných rámů netvoří soutěžní exponát, ale spíše výbornou názornou pomůcku, jakýsi edukativní celek, který dokáže odpovědět na řadu dotazů. Členění vystavených ploch je následující: Poštovny 1900–18; Popřevratová razítka poštoven 1918–24; Československé poštovny 1919–39; Poštovny německé pošty 1938–45; Protektorátní poštovny 1938–45; Československé poštovny 1945–58. Dalšími kapitolami jsou razítka listovních sběren, budovy poštoven, zásilky poštoven v místě a poštovny v pracovních táborech v letech 1939–45.

Doklady o řadě českých poštoven jsou vzácné, z některých dokonce unikátní. Vystavit je by mohlo znamenat dokonce jejich poškození, možná i úplnou ztrátu. Tím více je třeba poděkovat P. Gebauerovi za poskytnutí oněch deseti výstavních ploch se spoustou studijního materiálu Exponetu. Spolu s jeho publikací o poštovnách tvoří základ tohoto stále oblíbenějšího specifického úseku české filatelie.

Obrázek

Vlastní záběr vystaveného materiálu dokumentuje již předchůdce poštoven z konce 19. století (tzv. listovní sběrny) a dále pokrývá celou dobu existence klasických poštoven od jejich založení v roce 1900 až do konce v roce 1958. To přicházel čas největšího rozvoje poštovní sítě a přepravy u nás, kdy vyrůstaly pošty i na dříve odlehlých místech a nahrazovaly poštovny. Dnešek je opakem tehdejšího procesu vyznačující se nahrazováním pošt služebnami jiného typu. Kromě nesmělého návratu k poštovnám zaznamenáváme i snahy o hledání jiných možností řešení. Novodobých poštoven máme v současnosti jen okolo dvaceti a průběžně o nich informuje Jiřík Bejsta ve spolupráci s Petrem Gebauerem, a to i na stránkách našeho časopisu FILATELIE.

Lze si jen přát, aby podobných názorně–edukativních exponátů z různých oborů filatelie na Exponetu přibývalo. Už dávno totiž neplatí, že by Exponet soustřeďoval jen soutěžní exponáty, které svou podstatou musí být více zaměřeny na co možná nejlepší splnění soutěžních kritérií, a tak nemusí být vždy dostatečně srozumitelné například pro začínající sběratele.

Komentář připravil Josef Šolc

Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.