V nových přírůstcích na mezinárodní virtuální výstavě EXPONET (www.exponet.info) opět dominují plochy, vystavené loni ve Vysokém Mýtě.

Málo frekventované „horské“ téma zvolil pro svůj exponát čís. 744 Cesty nahoru slovenský vystavovatel Ivan Lužák. Bohatý filatelistický materiál a množství faktografických údajů dělá z prohlídky exponátu zajímavé počtení.

Exponát čís. 745 vystavil známý pardubický sběratel, juryman a dlouholetý funkcionář Miloslav Kalabza. Pod názvem Polsko po roce 1918 představuje příkladný specializovaný exponát, uzavřený rokem 1922. Jury výstavy Vysoké Mýto 2011 ho ocenila pozlacenou medailí.

 

Mezinárodní spolupráce na orbitálních stanicích je název exponátu č. 746 Miloslava Veselého z Prahy. Autor dokládá projekt Apollo–Sojuz, který předcházel projektu budování orbitálních stanic. V chronologickém sledu pak představuje stanice Saljut 6, MIR a mezinárodní kosmickou stanici ISS.

Celiny s přetiskem „Československo“ poskytl Exponetu Josef Sobihard z Bratislavy. Jednorámový exponát č. 747 mapuje období po 30. dubnu 1945, kdy z praktických důvodů zůstávaly v platnosti i slovenské poštovní celiny, ovšem opatřené přetiskem ČESKOSLOVENSKO.

Exponát s číslem 748 Historie poštovní služby v Levicích dokumentuje poštu v tomto starobylém jihoslovenském městě s pětatřiceti tisíci obyvatel. Poštovní úřad zde vznikl už v roce 1780, kdy ve zdejších 644 domech žilo 3370 obyvatel. Autor Gabriel Kosztolanyi zachytil na kvalitním materiálu poštu svého města v obdobích Rakouska, Uherska, Československa i v době maďarské okupace 1938–1944.

Pětirámovým exponátem čís. 749 Známkové dílo Bohumila Heinze postavil Ivo Sedláček z Hradce Králové pomyslný pomník našemu vynikajícímu rytci (1894 –1940). Poprávu ho jury ve Vysokém Mýtě 2011 ocenila v otevřené třídě pozlacenou medailí.

Finské vánoční nálepky v netradičním rozsahu dvou rámů sestavil nizozemský sběratel Henrik Fiolet z Leidschendamu. Jeho exponát čís. 750 představuje tyto nálepky, používané ve finském poštovním provozu jako příspěvek na boj proti tuberkulóze, už od roku 1908. Exponát, končící rokem 1972, je příkladem, jak i v okrajových oblastech filatelie je možno sbírat specializovaně.

Za svůj exponát čís. 751 Československá letecká pošta 1920–1938 obdržel Pavel Bouda z Veselí nad Moravou na loňské výstavě ve Vysokém Mýtě zlatou medaili plus cenu. Podařilo se mu shromáždit filatelistický materiál, ilustrující zapojování zahraničních leteckých společností a posléze i dalších našich do poštovní přepravy. Blahopřejeme!

Známý exponát Výživa lidstva čís. 752 Davida Schillera z Ostravy odpovídá všem požadavkům na současný tematický exponát. Přes různorodý filatelistický materiál se v něm neztrácí poštovní známka, jak se stává některým obdobným exponátům. Ono sladit požadavky na pestrost materiálu a přitom zachovat dominantnost poštovní známce, to vyžaduje od vystavovatelů velké úsilí. V tomto exponátu se to podařilo.

Karel Bláha z České republiky, nazval svůj exponát čís. 753 otázkou: Zásilky EXPRESS jsou u nás minulostí? Na loňské národní výstavě ve Vysokém Mýtě za něj obdržel ve třídě poštovní historie stříbrnou medaili. Zajímavé téma, vhodný materiál; perspektivní exponát.

U exponátů typu Perfiny Maďarska (čís. 754) Otto Pisztona ze Slovenska se bezděky ptáme, jak bylo možné, že se tak báječný filatelistický materiál kdysi pokládal za silně poškozený a vyřazoval se. Domníváme se, že po prohlídce na EXPONETU mnohý z jeho návštěvníků zatřese krabicí s odloženým Maďarskem…

Ostravský David Schiller vystavoval ve Vysokém Mýtě i originální jednorámový exponát (čís. 755) Bangladéš – provizorní přetisky. Jury ho ocenila sedmdesáti body a velkou stříbrnou medailí. Několik sbírek tohoto typu, které se u nás v poslední době objevily, dokazuje, že dobrý filatelistický materiál z neklidných asijských území se může dochovat i daleko od místa svého původu. Navíc ještě v odborném zpracování.

Komentář připravil Josef Šolc