Otázka:

Vážení,
zdědila jsem zlaté repliky amerických známek - 50 ks. Jsou v albu, vždy na obálce spolu se známkou a popisem. Repliky jsou z 22 karátového zlata. Jedná se o známky z let 1984 - 1986. Mohli byste mi poradit, kde získám radu při ocenění a prodeji? Díky.

Marie Franicová

Odpověď:

Repliky známek "ve zlatě" jsou soukromými výrobky, které s poštou nemívají nic společného. Na našem trhu je po roce 1990 nabízela např. firma Göde, která masivní reklamou získala mnoho zákazníků. Obvykle jde buď o repliky starých cenných známek, nebo o reprodukce známek soudobých. Vždy však jde o silnější kousek papíru, do nějž je plasticky vytlačen obraz známky, na povrchu pokrytý tenounkou vrstvičkou zlata. Cena tohoto zlata je přitom nepatrná, neboť váží jen pouhý zlomeček gramu. Tyto výrobky jsou nabízeny i v jiných státech a např. v USA (což je Váš případ) jsou často upraveny do podoby obálky dne vydání, kde v pravé části je nalepena skutečná známka opatřená razítkem a v levé části je upevněna její "zlatá" replika. V obou případech je cena těchto produktů kolem 150 Kč za kus, není však snadné pro ně najít kupce - jak jsme řekli, jde totiž o pouhý suvenýr, s filatelií související jen okrajově.

Profi