Otázka:

Ve filatelistickém obchodě mi nabídli korespondenční lístek bez hologramu (viz příloha). Chtěli mnohonásobek prodejní ceny. Jak byste ho ocenili vy?
Ale hlavně - není to nějaký podfuk? Není to uměle odstraněno?

Vladislav Vančura

Náhled

Odpověď:

Hologramy používá vydavatel českých známek a celin jako ochranu před paděláním. Na známkách byly zatím použity u 3 vydání, a to vždy na dolním okraji malého přepážkového listu. Mnohem častější je jejich použití na dopisnicích. Při jejich "tisku" (technické stránce výroby se teď nebudeme věnovat) došlo v řadě případů k různým výrobním vadám, a tak známe hologramy rozostřené, neúplné, posunuté atp., a rovněž hologramy chybějící. Tyto výrobní vady a nahodilosti zvyšují cenu dopisnic, a tak jsou přirozeně předmětem zájmu nejen sběratelů, ale i padělatelů. Zda ve vašem případě jde o pravou dopisnici, nebo zda byl hologram odstraněn, si z pouhého skenu netroufáme určit - dopisnici by bylo třeba předložit znalci. Do té doby však při nákupu doporučujeme raději opatrnost.