Otázka:

Dobrý den. Mám polské známky a na nich je SO 1920, ale v řadě. Ještě jsem se s tím nesetkal. Mohli byste mi pomoci, kam je zařadit?

Wendis

Odpověď:

V roce 1919, krátce po vzniku nových států - Polska a Československa - došlo mezi nimi k rozporům o území ležící z části v obou z nich (Těšínsko, Orava a Spiš). Ty dokonce přerostly ve vojenský střet. Územní spor měla vyřešit mezinárodní komise, a to na základě plebiscitu (hlasování - dnes bychom řekli referenda). Do té doby měla mít tato území v obou státech zvláštní statut a mimo jiné zde byly používány i zvláštní poštovní známky. Šlo o běžné známky Polska a ČSR, opatřené přetiskem SO 1920 (SO se vykládá jako Silesia Orientale - Východní Slezsko /ale i Slezsko, Orava a Spiš/ - a 1920 značí rok, v němž se plebiscit měl konat). K hlasování nakonec nedošlo a hranice byly stanoveny dohodou mezi oběma státy. Pocit určité nespravedlnosti z takového rozdělení však na obou stranách přetrvává vlastně dodnes.
Československé známky s přetiskem SO 1920 naleznete v katalogu POFIS - ČSR I, polské zase v polských katalozích; vyhledat je vak můžete i např. v katalogu Michel, vždy za příslušným státem.

Filatelie