Otázka:

Jako začínající sběratel jsem se náhodou dostal k Balíkové připouštěcí známce pro gheto Terezín - Pofis č. Pr1. Zatím jsem ji vždy viděl pouze se zoubkováním, ale tato je nezoubkovaná - podobně jako například protektorátní Novinové známky. Můj dotaz se týká toho, jestli tato známka byla vydána i nezoubkovaná.

Děkuji, Hynek Marák

Odpověď:

Ano, tato známka se vyskytuje jak s perforací (většina nákladu - úředně oznámená podoba vydané známky), tak nezoubkovaná, nebo dokonce zoubkovaná jen částečně (vždy na dvou protilehlých stranách) - v obou těchto případech jde o tzv. nehotové známky (v této podobě tedy vlastně nevydané).
Nezoubkovaná nebo částěčně zoubkovaná varianta je o něco dražší než s perforací. Ve všech třech těchto podobách se však vyskytují i různě kvalitní padělky této známky, z nichž některé vznikly už nedlouho po druhé světové válce a další zjevně vznikají dosud a jsou jednotlivě nebo v celých 25kusových arších nabízeny např. na internetových aukcích. Proto je třeba být při nákupu nebo výměně velmi opatrný a v případě pochybností se raději poradit se zkušenějším sběratelem nebo ještě lépe přímo se znalcem. Více podrobností o této známce (včetně popisu jejích dosud známých padělků) můžete zjistit v knize Pošta v ghettu Terezín, vydané POFISem např. v rámci knižnice Monografie čs. a českých známek a poštovní historie. Vypůjčit si ji můžete v knihovně Svazu českých filatelistů (pokud jste jeho členem) nebo ji lze objednat v e-shopu na www.filatelie.cz. Podrobně je známka popsána rovněž v katalogu POFIS - Protektorát Čechy a Morava, který je však momentálně rozebraný.

S pozdravem
Filatelie