Devátou stovku exponátů na virtuální výstavě EXPONET (www.exponet.info) zahajuje italský filatelista Celeste BARDUCCI. Jeho exponát číslo 801 s názvem II. světová válka na analogických pohlednicích (CM), ukazuje historické souvislosti vzniku, vlastní průběh, významné události, bitvy i nejrůznější osoby a osobnosti na obou stranách tragického válečného konfliktu. Exponát přesvědčivě demonstruje specifické možnosti, které dává toto spojení filatelie a filokartie (sbírání pohlednic). Navíc exponát podobného typu dokáže upoutat i většinu návštěvníků filatelistických výstav.

 

Také další zahraniční exponát s číslem 802 ilustruje epizodu z naší válečné filatelistické historie. Sestavil ho jako monografii a katalog Eckart H. DISSEN, Amsterdam, Nizozemí, a nazval Československé výstavní aršíky New York 1939 – 1940. Na podporu československé účasti na Světové výstavě New York 1939-1940 byly na našem tamním vyslanectví přetištěny oba bratislavské výstavní aršíky a aršík Praga příslušnými texty a velkým státním znakem. Jeho provedení ocelotiskem z hloubky za použití pěti barev a zlaté dodalo konečným výrobkům na přitažlivosti. Text byl ve dvou variantách – pro rok 1939 a rok 1940. Aršík s textem pro plánovanou výstavu v Kanadě byl nakonec přetištěn a změněn, neboť pořádání výstavy v Torontu 1939 zhatilo vypuknutí války. Vydání v New Yorku realizoval generální komisař československého pavilonu Jiří J. Janeček, který od obchodníka se známkami Alfonse Stacha, emigranta, zakoupil ve velkém potřebný počet aršíků. V československém výstavním pavilonu se všechny zmíněné aršíky prodávaly.

Exponát číslo 803 je jednorámový a jeho autorem je Orlin TODOROV z Bulharska. Název: Steamship traveling post offices along the Danube river (1881 – 1914). Na pěkném materiálu prezentuje dopravu pošty parníky po Dunaji, kterou mělo Bulharsko smluvně sjednánu od 16. 1. 1881 s rakouskou paroplavební společností DDSG (Donau Dampfschiffahrt Gesellschaft) a od roku 1899 i se společností Hungarian Sea at River Steamers, Ltd. Comp., náhradou za povolení obchodních aktivit na svém území.

Také další exponát s číslem 804 je od stejného autora: Pošta bulharského venkova 1889 – 1957. Poštovně-historický pětirámový exponát se zabývá organizováním přepravy pošty v místech, kde nebyly poštovní úřady. Poprvé byl tento problém řešen v osmdesátých letech 19. století, konkrétně v roce 1882. Nešlo o skutečné pošty, neboť se na přepravě zásilek nepodíleli poštovní zaměstnanci. Výhody koňmo prováděné přepravy poněkud snižovala často velmi dlouhá doba, než zásilka dorazila ke svému adresátovi. Některé principy venkovských pošt přetrvaly i 2. světovou válku. Exponát obsahuje rovněž první dosud známý dokument s razítkem „venkovské pošty“ Sviščov, doručený v jejím okruhu 2. 8. 1889.

Jednorámový exponát číslo 805 sestavil Ladislav JANOUŠEK, Praha. Nazval jej Operace OVERLORD, což byl krycí název pro největší vyloďovací operaci 2. světové války, invazi Spojenců do Francie. Filatelistickými prostředky ilustruje přípravy na dlouho odkládaný „Den D“ - otevření druhé fronty v západní Evropě - a jeho průběh 6. června 1944. Podává ho po jednotlivých plážích na pobřeží Normandie, jak byly spojeneckými vojenskými stratégy vytipovány a za nasazení obrovských lidských i materiálních sil obsazeny. Vzorový je na tomto exponátu perfektně promyšlený popis.

Sympatickým exponátem číslo 806 se prezentuje významný propagátor specializovaných oborů Ivan LEIŠ z Prahy: Poštovní směrovací čísla (PSČ) a výplatní otisky ČSSR. Exponát je ukázkou toho, jak z kdysi obávaného „frankotypu“, jemuž mnozí přisuzovali, že může znamenat konec poštovních známek, se v rukách filatelisty stal vítaný objekt specializovaného sbírání, dostupný nejširší filatelistické veřejnosti. Velmi prospěšný exponát v době 40. výročí zavedení poštovních směrovacích čísel v bývalém Československu.

Exponát číslo 807 sestavil Martin NICHOLSON, Shropshire, Velká Británie. Nazval jej Známková tvorba ve světě – příprava poštovních známek od umělecké kresby až po poštovní přepážku. Exponát se svým pojetím vymyká obvyklému schématu edukativních osvětových exponátů. Je zde shromážděno v originálním sledu velké množství filatelistického materiálu, pro většinu našich sběratelů často úplně neznámého. Rozhodně stojí za prohlídku začátečníkům i pokročilým.

Tři vzájemně se doplňující exponáty poskytl Exponetu Nor Tønnes ORE z metropole Oslo. Ve dvou z nich řeší problematiku plebiscitních známek s přetiskem SO 1920. V čísle 808 to je SO 1920 – polská zóna, v čísle 809 SO 1920 - Československá zóna (oba exponáty jsou jednorámové). Ve třetím, pětirámovém exponátu s číslem 810, představuje v dobře doloženém poštovně-historickém přehledu Rakouské Slezsko od předfilatelistického období do roku 1946. Prohlídka všech tří objektů jistě osvětlí i méně znalému návštěvníkovi rušnou poštovní historii tohoto pohraničního území.

Své filatelistické mistrovství doložil Tønnes ORE ještě čtvrtým exponátem. Pod číslem 811 představuje návštěvníkům webových stránek svoji práci Karpatská Ukrajina. Poštovní historii tohoto v minulosti nepříliš známého odlehlého území, vklíněného mezi Ukrajinu, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Polsko, zahajuje v úvodu exponátu dopisem z roku 1705, a končí rokem 1945. Exponát vysoké mezinárodní úrovně.

Nejen zájemce o nejmodernější trendy ve světovém poštovnictví, ale i všechny sběratele, kteří se v praxi setkávají se soudobými listovními zásilkami z USA, opatřenými samolepkami, plně uspokojí následující tři exponáty. Všechny jsou od Petera C. ELIASE z USA. První má číslo 812 a název Od Automatických poštovních středisek (APC) k Samoobslužným známkovým a poštovním střediskům (SSSMC). Zatím v netradičním rozsahu čtyř výstavních ploch se můžeme seznámit s jedním z významných trendů budoucího vývoje frankování celistvostí a věřit, že poštovní známky neohrozí. Bezprostředně známkové tvorby a tisku tzv. vlastních samolepicích známek se týká exponát číslo 813: SSSMC – druhý převod (konverze). Poslední exponát číslo 814 má název THE SUPER TARGET "MAIL & GO" DFW TRIALS a svým obsahem předchozí dva exponáty doplňuje. Novost prezentované tematiky by nás neměla odradit, ale naopak přivést alespoň k jejímu základnímu studiu. Ani ve filatelii se totiž vývoj nezastavuje.

Komentář připravil Josef ŠOLC