Exponet překročil hranici 700 exponátů!

Klobouk dolů před provozovateli virtuální výstavy EXPONET, neboť v posledních dnech „zavěsili“ na její stránky už sedmistý titul!

Bezmála pětirámový exponát č. 696 s názvem Perfiny Gdaňsku – Perfins of Danzig vystavil Peter Witkop z německého Bonnu. Pěkně graficky ztvárněný exponát připomíná téměř katalogové zpracování této ne zcela jednoduché oblasti. Může proto být dobrým vodítkem pro jiné sběratele. Obsahuje jak velmi vzácně se vyskytující perfiny, tak známky, na kterých bychom tyto firemní průpichy ani nečekali. Exponát by přesto na soutěžní výstavě těžko získal vyšší ohodnocení; důvod je jednoduchý: neobsahuje totiž žádné celistvosti, v případě perfinů zejména ty, které jednoznačně identifikují jejich uživatele. Nicméně pokud perfiny Gdaňsku patří ke vzácněji se vyskytujícím, celistvosti s nimi jsou ještě mnohem vzácnější. Podle informace od autora, hodlá v nejbližší době tuto vadu na kráse odstranit a v nové verzi celistvosti doplní – máme se tedy na co těšit.

 

Exponát č. 697 poskytl Exponetu ostravský filatelista Miroslav Šťotka. Na jednom rámu s názvem Great Britain, 1880 One Penny Venetian Red, ukazuje použití této známky (Scott 79) na celém ostrovním území, patřícím v té době pod viktoriánskou korunu, včetně ostrovů v Lamanšském průlivu. Úprava albových listů je zcela osobitá, velmi srozumitelná i pro nefilatelistické návštěvníky. Na čtyřech závěrečných listech zrekonstruoval autor kompletní tiskový list, doplněný detailem z medaile Williama Wyona, podle níž byla vytvořena nejen tato známka, ale i první známka světa. Jak známo, britská panovnice na známkách nestárla.

Počínaje číslem 698 začal Exponet postupně zveřejňovat exponáty, které byly vystaveny na letošní výstavě ve Vysokém Mýtě a naskenovány pro potřeby výstavní jury, která je hodnotila ve složení: Walter Müller, Zdeněk Okáč, Miroslav Bachratý (Slovensko), Julius Cacka, Bedřich Helm, Vojtech Jankovič (Slovensko), Václav Kopecký, Jiří Sedlák, Vít Vaníček. Její verdikt u každého z nich uvedu. Předpokládáme, že některé takto naskenované exponáty mohou být v příštích dnech zdrojem plodné diskuse mezi vystavovateli, jurymany a čtenáři filatelistického tisku. Vzhledem k tomu, že bylo vystaveno celkem 128 exponátů, u nichž většina autorů souhlasila s jejich uveřejněním, můžeme očekávat, že se díky tomu Exponet dále značně dále rozroste.

Číslo 698 pojednává o Vladimíru Remkovi. Jde o jednorámový exponát First Czechoslovak Cosmonaut vystavovatel Miloslava Veselého z Prahy. Ve Vysokém Mýtě byl tzv. vystaven v trezoru a oceněn stříbrnou medailí. Exponátu by prospěly dva, tři poštou prošlé dopisy ze dnů historického letu.

699 – Bangladesh – Provisional Overprint ostravského Davida Schillera. Plodný vystavovatel (v Mýtě pět exponátů!) vystavil přetisky z roku 1971, kdy se východní Pákistán s pomocí Indie odtrhl od svého dosavadního souputníka a prohlásil se republikou Bangladéš. K vidění jsou i vzácné smíšené frankatury. Jury ohodnotila na velkou stříbrnou.

Jubilejní číslo 700 připadlo na specializovaný exponát brněnského Petra Bláhy – Azerbajdžán 1919–23. Exotický exponát, na němž autor pracuje desítky let, byl poprávu ve Vysokém Mýtě oceněn velkou zlatou medailí, cenou, a jury mu přidělila 90 bodů. Na tomto příkladě bych rád ukázal na jednu z předností Exponetu: jako běžný návštěvník výstavy jsem tento exponát neviděl, neboť byl uložen v trezoru. Tady si jej mohu detailně prohlížet, kdykoli budu chtít a čas to dovolí.

Číslo 701 obsadil Jiří Koukal ze Žďáru nad Sázavou. V exponátu Noví autoři českých poštovních známek představil patnáct tvůrčích osobností, o kterých toho zatím obecně většinou mnoho nevíme. Popularizuje je vždy portrétní fotografií, autogramem, stručným životopisem a ukázkou z jejich známkové tvorby. Ve Vysokém Mýtě ho jury ocenila 49 body a bronzovou medailí.

Člen pražského Klubu filatelistů Apollofila Rudolf Schindler má pod číslem 702 vystavenu Poštu českých skautů 1918. Objevný a nanejvýše pravděpodobný je jeho úsudek o tom, kde se vzala předloha k podobě lvíčka na tomto v podstatě soukromém vydání (navíc podpořený rodinnou fotografií). Jury mu v Mýtě udělila za 64 bodů stříbrnou medaili.

Dnes závěrečný exponát 703 je nanejvýše sympatický: Zelená lékárna – tisíce let přírodního léčitelství. Ve třídě mládeže ho vystavila šestnáctiletá Pavlína Ondrejková ze Zlína, vítězka několika Filatelistických olympiád. Tento její už druhý pečlivě propracovaný exponát může sloužit za vzor i začínajícím dospělým sběratelům. Jury jí ohodnotila velkou pozlacenou medailí a cenou. Je to optimistická tečka za naší dnešní rubrikou.

K prohlídce obou exponátů stačí navštívit www.exponet.info

Komentář připravil Josef Šolc