Bohatá vánoční nadílka na Exponetu

Nebývale objemnou přívalovou vlnu nových exponátů na virtuální výstavě EXPONET (www.exponet.info), doslova filatelistické tsunami, má na svědomí 1. česko-slovenská výstava poštovních známek VYSOKÉ MÝTO 2011. Jde o část exponátů naskenovaných původně jen pro potřeby členů jury, kteří je dostali na své mailové adresy už 15. září, tedy v dostatečném předstihu před jejím zahájením. Nynější „vyvěšení“ na Exponetu bylo podmíněno souhlasem jednotlivých vystavovatelů; dal jej skoro každý. Do Vysokého Mýta bylo přihlášeno 103 exponátů od 79 vystavovatelů. Do určité míry tedy můžeme říci, že nám předvedené rámy dávají obraz o naší současné filatelii, přesněji o její vystavovatelské potenci. Ovšem je dobré mít stále na paměti, že naše hobby zdaleka není jen tvorba exponátů, neboť vystavuje jen malé procento z celkového počtu členů SČF.

 

Dlouhou řadu nových přírůstků na webových stránkách zahajují dva z třídy mládeže: Sára Soukupová, Plzeň – Hudební velikáni Evropy, (pod č. 704) a Národní přírodní rezervace Čertoryje a její flora Pavlíny Ondrejkové ze Zlína (705). Čertoryje jsou chráněné jednosečné louky v Bílých Karpatech na Slovácku; jury odměnila tento exponát zlatou medailí a věcnou cenou.

Jednorámový exponát č. 706 vystavuje Rudolf Schindler z Prahy pod názvem Sněm Karpatské Ukrajiny 1939. Uvědomíme si nad ním, jak na tomto území první republika nedostatečně plnila své závazky, podobně jako na Slovensku. V roce 1938 již bylo pozdě. Další dva jednorámové exponáty mají příbuzný námět a stejného autora – Ladislava Janouška z Prahy. Oba jsou bohatě vybaveny materiálem i znalostmi. Bitva o Británii (707) a Králové vzduchu (708).

Číslo 709, obsazené exponátem Doplatné ve výši 5 haléřů od zkušeného Vladimíra Malovíka z Prahy, dokládá, jak užitečný byl nápad vytvořit třídu jednorámových exponátů, které mohou dokladovat i velmi úzká a specializovaná témata. Totéž platí o exponátu pražského Vladimíra Münzbergera Perfiny na emisi TGM 1920 (710). Exponát tohoto typu musí přesvědčit i ty největší odpůrce „poškozených známek“ (jak je kdysi nazývali naši předchůdci), pokud se ovšem ještě takoví pochybovači vůbec mezi námi najdou. Zasloužená zlatá medaile plus věcná cena.

Sympatické úsilí o prosazení analogických pohlednic do českého filatelistického prostředí vyvíjí již delší dobu Josef Fronc z Kralup nad Vltavou. Jeho exponát Analogické pohlednice České republiky (711) ukazuje možnosti, jaké při jejich tvorbě máme. Cartes maxima (CM) využívá ve svém jednorámovém exponátu (715) i Jiří Koukal ze Žďáru nad Sázavou. Při šířce zvoleného tématu Procházka Prahou – CM lze tento exponát chápat především jako přátelskou podporu Froncova úsilí. O osobitý pohled na rozsáhlou tématiku Terezína se v jednorámovém exponátu Ghetto Terezín (712) snaží Vojtěch Dudák z Příbrami. Jury jej ohodnotila postříbřenou medailí.

Mimořádný význam pro českou tradiční filatelii má exponát Zdeňka Filípka z Břeclavi: Weipert falsum (713), ohodnocený zlatou medailí. Koho by nelákaly tajemné vejprtské padělky Hradčan ke škodě pošty, s dosud ne zcela objasněným původem na česko-německém pomezí. V jednorámovém exponátu vidíme unikátní 100 a 200 h neupotřebené i tiskové listy 25 a 300 haléřů. Navíc ve třídě Literatura vystavoval Z. Filípek svou novou stejnojmennou publikaci (česky, německy, anglicky), za kterou obdržel 88 bodů, zlatou medaili a cenu.

Tomáši Amlerovi z Kyjova lze do jeho pečlivě vypracovaného jednorámového exponátu (714) studijně zpracovávajícího známku DL50, snad už jen popřát brzké nalezení přetisku 50/50. Rám má název 1927. IV. výpotřební vydání (Osvobozená republika). Rovněž jednorámový exponát Petra Kunce (717) se věnuje jediné hodnotě: Holubice, 20 h, oranžová II. typ, a je vynikající. Ocenění stříbrnou medailí má na svědomí nejspíš autorovo přiznání v úvodu, že jde o „ukázku ze specializované sbírky knihtiskové emise Holubice“ – a to u jednorámových exponátů nemá žádná jury ráda.

Aby mohl vzniknout jednorámový exponát, jaký je vystaven pod č. 718 Poštmistrovské lístky na doporučené dopisy dědičné pošty v Litomyšli 1789-1842, musíte mít buď velké štěstí na materiál, nebo ho trpělivě shánět po dlouhou řadu let. Podařilo se to Romanu Zoubkovi z Litomyšle. Exponát Od prvního skoku k rychlosti zvuku (719) sestavil s výbornou znalostí tématu Ladislav Ondruška z Prahy. V premiérové otevřené třídě za něj získal pozlacenou medaili. David Schiller z Ostravy představil pod č. 720 exponát Od rukopisu ke knize a časopisu. Pokud si vzpomenete na průkopnický exponát bratislavského Severina Zrubce na obdobné téma, jistě potvrdíte, že náš současný kolega téma uchopil s mladistvým elánem a posunul je kvalitativně o značný kus dopředu.

Mezi řadu exponátů z výstavy ve Vysokém Mýtě se vklínily i dvě sbírky ze zahraničí. První je námětová od George Georgiadese z kyperského Limassolu. Název: Taras Ševčenko, stránky života velkého vlastence (716). Vděčné téma, k němuž vyšlo mnoho filatelistického materiálu. Druhý zahraniční exponát (721) bude zajímat především ctitele polních a zajateckých pošt z 2. světové války: Polish DP Camps in Germany – The Lübeck Complex. Vystavil Jay T. Carrigan, Hendersonville, NC, USA.

Poštovně historický exponát Poste restante (722) jsme v Mýtě neviděli, byl uložen v trezoru. Autor Vladimír Malovík z Prahy probírá ze všech úhlů ukládání pošty na přepážkách poštovních úřadů a vybírání poplatků za tuto službu (od roku 1922). Premiérová zlatá medaile s cenou. Následujících pět rámů obsadil pod číslem 723 pardubický vystavovatel Miloslav Fencl. Jeho premiérový exponát, oceněný pozlacenou medailí, nese název Vlakové pošty na území Československa do roku 1939.

Další dva exponáty jsou za Slovenska. Číslo 724 od Josefa Sobiharda z Bratislavy má název Poštové lístky so známkou T. G. Masaryk. Významný celinář a všestranný filatelista vystavuje výsek ze své specializované sbírky z období 1925-37, kdy bylo vydáno 32 emisí dopisnic. Ladislav Fekete z Nitry, autor hodnotného exponátu č. 725 s názvem Medzi nebom a zemou. Letectvo Rakúsko-Uhorska v období I. svetovej vojny, s několika raritami (především z nejvzácnějších letů z obleženého Přemyšlu), za něj získal zlatou medaili a cenu ve třídě aerofilatelie.

Číslo 726 Motocykl v životě člověka Jiřího Horáka z Prahy jsme v Mýtě neviděli, byl uložen a hodnocen v trezoru. Jde o slavný špičkový exponát obsahující různorodý materiál, který je užitečné studovat list po listu.

Komentář připravil Josef Šolc