Novinky na virtuální výstavě EXPONET – červenec 2011

Virtuální výstava poštovních známek EXPONET se opět rozrostla.

Nový exponát č. 688 německého filatelisty Stefana Petriuka Renesance–Year (Rok renesance) je ukázkou studijního zpracování jediné známky;

v tomto případě polské výplatní 80 g, Mi. 822, s renesančními arkádami na nádvoří krakovského královského paláce Wawelu. V roce 1953 ji vyryl podle fotografie St. Kolowce švédský rytec polského původu, tehdy dvaatřicetiletý Czeslaw Slania. Především četné přetisky nominální hodnoty a dlouholeté používání dávají pro specializaci dostatek filatelisticky atraktivního materiálu. 

Exponát č. 689 sestavil z analogických pohlednic (CM) Rui Carvalho Dias z Lisabonu a nazval Brazilian heritage by UNESCO – Brazilské dědictví pod patronací UNESCO. Pestrobarevný jednorámový exponát ze současných moderních pohlednic ukazuje historické a přírodní bohatství Brazílie, zapsané na prestižní listinu světové kulturní organizace. Ke zvýšení filatelistické hodnoty by mu prospělo zařazení více maximkaret, zhotovených ze starých podkladových pohlednic. Například s křesťanskými kostely, s vodopády Iguazú nebo s přírodními motivy (ptáci tukani) jsou takové pohlednice jistě k sehnání.

Výstižným historickým přehledem uvedl svoji sbírku Bavaria (č. 690) jihoafrický vystavovatel Emil Minaar. Všechna číslicová vydání, orážená razítky typu „mlýnské kolo“, i další materiály z doby králů Maxmiliána II. a Ludvíka II., princů–regentů Leopolda a Ludvíka i krále Ludvíka III., podrobně popsané, uspokojí i náročného diváka. Zvláštností jsou oficiální nálepky na úředně otevřené nedoručitelné dopisy.

Jednorámový exponát čís. 691 nazval jeho autor Flosi Fabio Sera z Brazílie INTEGRATED CIRCUIT – How it changed the world. Komplexní spojení – jak změnit svět. Postupuje chronologicky od vynálezu tranzistoru v roce 1948 až k závěrečnému listu s výhledem do budoucnosti spojovací techniky. Tu vystavovatel ilustruje obálkou s usmívajícím se čínským odborníkem! I když každá výstavní jury by autora upozornila, že toto téma pro svou obsáhlost není zrovna ideální na jednorámový exponát, my mu to rádi promineme; už proto, že na listě o rozhlasovém vysílání použil frankotyp Prahy 1 vzor „motýlek“ s radiolampou PHILIPS MINIWATT z roku 1935.

Energie a její zdroje je název jednorámového exponátu č. 692. Vystavovatel K. Sridhar z indického města Mangalore zvolil příliš široké téma na pouhý jeden rám. Také časté používání čtyřbloků z moderních známek je zbytečné, neboť ubírá plochu jiným filatelistickým materiálům a svou cenou nijak hodnotu exponátu nezvyšuje.

Exponát č. 693 patří Peteru Granfieldovi z Austrálie. Pojednává o doplatních známkách Nového Jižního Walesu 1891–1966. Na šesti výstavních plochách předvádí doplatní známky i speciální razítka s ručně dopisovaným doplatkem. Vysvětluje podrobně genezi doplatného ve vztahu k UPU (Světová poštovní unie), přepočty poplatků z australské na francouzskou měnu, atd. Použité celistvosti i celiny spolehlivě zalahodí oku každého filatelisty.

K prohlídce obou exponátů stačí navštívit www.exponet.info

Komentář připravil Josef Šolc