Pravidelní návštěvníci virtuální přehlídky světové filatelie, kterou se EXPONET (www.exponet.info ) díky trpělivé práci svých autorů a jejich spolupracovníků skutečně stal, si jistě už prohlédli exponát číslo   823   s názvem     Tádž Mahal – architektonická pýcha Indie    . Jeho autor JYOTI Jeevan, Kullu, Himachal Pradesh, Indie, v něm na ploše jednoho rámu popisuje historii vzniku této prvořadé památky své země, zaznamenané mezi unikáty světového kulturního dědictví UNESCO. Mauzoleum z bílého mramoru, zdobené drahokamy a reliéfy z černého mramoru, stavěné dvaadvacet let pro Mumtáz Mahal, zesnulou manželku vládnoucího šáha Šáhdžáhána, je dominantou města Ágry ve státě Uttarpradéš. Od svého dokončení v roce 1653 se stalo místem i mogulova posledního odpočinku. Filatelistického materiálu ze všech koutů světa je pro tento stavební skvost dostatek i na rozsáhlejší exponát.

 

Místo pro dalších šest exponátů zaplnil George T. Kriegel z USA. Prvním je pětirámový číslo  824 , s názvem Britská Východní Afrika – známky a jejich poštovní užití, 1890-1902. Jde o poštovní známky z území, které dnes tvoří Keňa a Uganda. Britské koruně jej v podstatě získala Britská východoafrická společnost, jejíž přetisková provizória také celou sbírku uvozují. Složitý politický vývoj celého území v uvedených dvanácti letech nám exponát přehledně ilustruje. Vzácný materiál ve špičkové kvalitě dává za pravdu všem, kteří považují teritoriální filatelii a specializaci za klasiku našeho sbírání.

I všechny další Kriegelovy exponáty se zabývají stejnou exponovanou částí východního pobřeží Afriky, zatíženou svého času čilým obchodem s otroky. Právě zde se organizovaly karavany do vnitrozemí a ze zanzibarského přístavu pak vyplouvaly do severní Ameriky lodě přeplněné černochy. Historické prameny dokládají, že jich na místo určení obvykle více než polovina nedoputovala. Exponátu číslo 825 dal autor název Indická pošta v Zanzibaru 1878-1895. Tento ostrov v Indickém oceánu je dnes spolu se sousedním ostrovem Pemba jedním z turistických lákadel Tanzánie. V 19. století, po období samostatného sultanátu, zažil Zanzibar německý a britský protektorát. Působila zde nejen německá a francouzská pošta, ale s jednou přestávkou dlouhodobě i indická pošta, používající známky Indie. Vše dobře dokladuje uvedený exponát.

Místní problematiku dále rozvíjí exponát číslo 826 - Sultán Seyyid Hamed Bin Thwain – výplatní a provizorní vydání Zanzibaru a Britské východní Afriky 1896-1898. První výplatní známky Zanzibaru i s chybnými přetisky a unikátně dochovanými celistvostmi mnozí vidíme takto detailně poprvé.

Dalším exponátem 827 navazuje autor George T. Kriegel volně na dokumentovanou regionální tématiku: Uganda. Královna Viktorie, vydání 1898. Uvedené známky byly z britské tiskárny De La Rue dodány v listopadu 1898, ale do provozu přišly až po vypotřebování předchozích přetiskových vydání. Do UPU (Světová poštovní unie) byla Uganda přijata 1. 9. 1901.

Sérii svých exponátů z exotického afrického pobřeží dovršuje americký filatelista exponátem číslo 828 s názvem Uganda – přetisk na známkách Britské východní Afriky a dalším jednorámovým exponátem 829: Německá východní Afrika za 1. světové války. Jsou zde ukázána poštovní opatření, vyvolaná zavedením britské blokády Německé Východní Afriky. Všechny Krieglovy exponáty jsou významným obohacením virtuální výstavy EXPONET.

Pod číslem 830 si můžeme prohlédnut dva propagační panely odboru známkové tvorby České pošty, s. p., s názvem Poštovní známky České republiky 2010-2012. Jde o dvě výstavní plochy, kterými jsme se letos představili na 10. soutěžní výstavě UPU v ruském Petrohradu. Světová poštovní unie spolu s FIP udělily naší poště bronzovou medaili. Prohlídku obou prezentovaných ploch – troufám si říci pohodovou – je možno doporučit i těm, kteří mívají k některým českým emisním počinům výhrady. Známková tvorba, razítka, po všech stránkách umělecky vypracované obálky dne vydání, to vše nás utvrzuje v přesvědčení, že česká známková tvorba je v současnosti námětově i co do uměleckého ztvárnění na špičkové úrovni. Tento exponát rozhodně nepřehlédněte.

Setkání s pracemi známého nizozemského „pana filatelisty“ Hanse van Dooremalena znamená vždy setkání s kvalitou. Tentokrát se pochlubil exponátem USA – celiny pro cizinu 1879 (číslo 831). Jednoduše ho lze komentovat jako celinářskou učebnici.

Obzvláštní zážitek musí každému našemu sběrateli připravit setkání s exponátem číslo 832 Petra Radosty z Horního Slavkova, oceněným na mezistátní družební výstavě NITRAFILA 2013 ve třídě tradiční filatelie zlatou medailí. Pod názvem  Velká Británie 1840-1873  představuje obě první známky světa i slavné obálky. Mulreadyho celinu ONE PENNY má dokonce vypsanou v první den platnosti a odeslanou druhý den, tedy 7. 5. 1840, jak se můžeme přesvědčit na třiatřicátém listu. Přál bych autorovi, aby jednou v jeho sbírce skončil i onen unikátní dopis s mladičkou Viktorií, oražený v první den platnosti 6. 5. 1848. Kdo ví, možná se zázraky dějí?

Komentář připravil Josef Šolc