Podle množství získaných poznatků a podrobností je zřejmé, že se opíral o další zkušené členy své Společnosti, a že poznatky shromažďoval dlouhodobě a vždy hned po vydání každé celiny. Jak víme z vlastní sběratelské praxe, mnohé z údajů, v katalogu uvedených, bychom dnes už mohli jen velmi stěží vypátrat. Celkem 112 stran katalogu tvoří na Exponetu vítaný přírůstek, potřebný i sběratelům jiných filatelistických oborů. Jury mezinárodní výstavy poštovních známek CROATIA 2013 v chorvatském Záhřebu udělila letos v červnu této publikaci zlatou medaili ve třídě filatelistické literatury. Blahopřejeme! 

Pod číslem 834 vystavil londýnský sběratel Anthony S. BARD jednorámový exponát Poštovní historie severní Koreje během korejské války 1950-1953. Obtížné téma z obtížné doby, kdy na sebe v jednom z prvních přímých konfliktů studené války narazily zájmy USA a SSSR. Dochované severokorejské známky s přetiskem, poštovně použité na dočasně obsazeném území Jižní Koreje, patří jistě mezi rarity, zvláště když oficiální podklady k poštovnímu provozu z KLDR chybějí. Napětí mezi dvěma nově vzniklými státy, rozdělenými 38. rovnoběžkou, trvá dodnes.

Válečné téma má i další jednorámový exponát číslo 835, tentokrát z Indie. Ashok Kumar BAYANWALA, jej nazval „V“ pro Vítězství. V exponátu dokládá na různém materiálu, včetně propagačních zálepek na dopisy, symbolické písmeno „V“, jehož zavedení ve významu Viktoria – Vítězství, se připisuje Winstonu Churchillovi, ministerskému předsedovi Velké Británie v době 2. světové války. Ve tvaru dvou vztyčených prstů jej měl začít užívat po zahájení bombardování britských měst nacistickou Luftwaffe v srpnu 1940, aby podpořil morálku svého národa. Německá propaganda naopak využívala písmeno „V“ pro kontrapropagandu – viz četné protektorátní celistvosti s tímto červeným písmenem a sloganem: Říše vítězí na všech frontách! Lze předpokládat, že představený materiál bude pro mnohé naše poštovní historiky příjemným překvapením.

Exponát číslo 836 s názvem Použití služebních známek na Slovensku vystavil pražský filatelista Vladimír MALOVÍK. Na letošní 1. slovensko-české výstavě poštovních známek NITRAFILA 2013 za něj obdržel 85 bodů a tím i zlatou medaili ve třídě Poštovní historie. Exponát je plný zajímavostí. Hned na jednom z prvních listů vidíme krásný dopis z 20.10.1945 s doplatními známkami Slovenského štátu, emise z roku 1942, která jako jediná ze známek tohoto bývalého státního útvaru platila provizorně i po osvobození. Nové služební známky, platné po válce pouze na Slovensku, vyšly ve dvou emisích. První v roce 1945, druhá v dubnu 1947; v obou dohromady 15 známek. Mnohamilionové náklady (u hodnoty 2,40 Kč dokonce 10 milionů kusů) a nakonec i nedlouhá doba platnosti v poštovním provozu, jen do 30.6.1948, způsobily minimální zájem o jejich sbírání. Proto je dnes koupíte v kompletní sestavě neupotřebené za pouhou dvacetikorunu. Autor exponátu se dlouhodobě soustředil právě na tyto známkové Popelky a jejich užití v poštovním provozu. Zaplnil pět výstavních rámů pestrými celistvostmi všeho druhu, často velice vzácnými, s důkladným popisem poštovních a filatelistických aspektů. Přes naprostou absenci odborné literatury tak na základě vlastního studia vytvořil svým exponátem příručku pro všechny, kteří se stejnými služebními emisemi buď již zabývají, nebo zabývat budou. I tento objevný exponát zaslouží blahopřání.

Poslední dosud zařazený exponát má číslo 837 a název Železniční pošta v Čechách 1851-1950 a její razítka. Vystavovatel Karel ŠPAČEK z Poběžovic, bývalý předseda našich poštovních historiků a bývalý člen předsednictva SČF (a dosud nadšený včelař - což se málo ví), se precizně vyrovnal s oblíbeným sběratelským úsekem jak co do materiálu a odborného popisu, tak i nápadité grafické úpravy. Vlastním studiem dokázal doplnit i Votočkovu monografii, což je přáním každého filatelisty. Jak známo, byla základem zvýšeného zájmu o razítka mezi našimi filatelisty německy psaná publikace Friedricha Leitenbergera, popisující všechny typy rakouských a maďarských razítek na známkách nově vzniklého Československa. Vlaková razítka podchytil záhy nato Zdeněk Kvasnička v sešitě čís. 14 edice Filatelistické příručky, s názvem Razítka vlakových pošt. Shromážděné celistvosti v tomto exponátu přehledně ilustrují stoletý úsek historie pošty na železnici a jsou obohacením pro znalosti každého návštěvníka Exponetu.

Komentář připravil Josef Šolc

Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.