Poštovně historický exponát číslo 786 s názvem Maďarský zábor Podkarpatskej Rusi 1938-1944 je dílem bratislavského sběratele Martina JURKOVIČE. Viděli jsme ho vystavený na POPRADFILA 2012 – výstavě pořádané Zväzom slovenských filatelistov a jeho klubem KF 54-17 Poprad. Získal zde zlatou medaili. Autorovi se podařilo vysbírat a dokladovat krátký, avšak událostmi nabitý úsek dějin tohoto historického území, které střídavě a v rychlém sledu zabírali ve 20. století všichni jeho sousedé. Problematické připojení k masarykovské ČSR zde vytvořilo československou poštovní správu, kterou v letech 1938 – 1944 vystřídala maďarská. Mohla tak učinit na základě postupných  „záborů“ čili okupací, které maďarská armáda zahájila ihned po osamostatnění Slovenska 14. 3. 1939, a zakončila okupací dokonce i části jeho východního území. Osm dnů v březnu 1939 stačilo Maďarům k zabrání 74 slovenských obcí a zavedení maďarského poštovnictví i na tomto území. Autor svůj exponát rozčlenil podle tří pásem poštovních tarifů a čtyřech „záborov“. Ukazuje, jak si maďarská poštovní správa vždy zpočátku vypomáhala číselnými gumovými nebo i kovovými razítky, která postupně měnila na dvojjazyčná a jednojazyčná. Hodnotná je dokumentace ojedinělých přídavných razítek, používaných místními poštovními úřady, razítka poštoven, vlakových pošt, balíkové a cenné zásilky, polní pošty a zastoupení dnes velmi ojediněle se vyskytujícího telegramu.

Švýcar Thomas BERGER je autorem exponátu číslo 787 Poštovní historie nezávislé Ukrajiny 1918-1920. Na 36 listech předkládá vzácný materiál z válkou rozvrácené Ukrajiny (s výjimkou území Galicie). Obsazení teritoria Ukrajiny Rakušany a Němci v 1. světové válce, poté občanská válka mezi Rudou armádou a jednotkami generálů Wrangela, Děnikina a polským vojskem, to ukazuje švýcarský autor na svých vzácných celistvostech. Kladem je i přehledné vysvětlení komplikované dobové situace, které obohatí návštěvníka EXPONETU i co do historických znalostí.

Posledním doposud zařazeným exponátem je Dánsko-šilinkové hodnoty – reprinty, číslo 788, německého specialisty Andrease KESSLERA. Autor ukazuje na úzce vymezeném prostoru novotisky, přetisky, eseje, zkusmé tisky i reprodukce známek z krásného, klasického a dnes už velmi drahého „skillingového“ období. Dobová atmosféra druhé poloviny 19. století na nás dýchne z těchto prakticky jinde nespatřitelných známkových artefaktů, produktů období, kdy Dánsko vydávalo jen velmi málo známek, ale tím více bylo dbáno na grafickou čistotu a kvalitu provedení. Platilo to i pro služební známky, které neměly platnost pro frankování pošty do zahraničí. I ty jsou v závěru exponátu vystaveny. Přehledné uspořádání vzácného materiálu je provedeno podle základního specializovaného katalogu AFA-Dänemark-Specialkatalog z roku 2008.

Kometář připravil Josef ŠOLC

Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.