Exponát číslo 816 od kanadského filatelisty Steve FRIEDENTHALA z Alberty je nazván Československá strojní propagační razítka z období 1. republiky. Sedm rámů představuje vedle známých i některá méně známá razítka, o kterých čteme v populárním sedmidílném sešitovém katalogu Václava Nebeského. Sympatické jsou překlady všech nápisů a reklamních sloganů do angličtiny. Exponát se tím stává výbornou propagací naší republiky ve světě.

Sympatický je i jednorámový exponát makedonského vystavovatele a přítele České republiky Klime POPOVSKIHO ze Skopje. Nazval ho Svatý Cyril a Svatý Metoděj – učitelé Slovanů a patroni Evropy. Najdete ho pod číslem 817. Dokonalá znalost historického tématu i filatelistické materiály z jihu Evropy, které ne každý český filatelista zná nebo měl možnost vidět, dělají z tohoto rámu vítanou ozdobu na stránkách Exponetu. Zvláště v letošním roce, kdy slavíme 1150. výročí příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu.

Exponát číslo 818 má mimořádný rozsah – 13 rámů, 208 albových listů. Jeho název Cenzura na obálkách prvního dne severských zemí se vztahuje na období 2. světové války a na přibližně dvouleté období po jejím skončení. Centrem pozornosti jsou listovní zásilky z Norska, Švédska, Finska, Dánska, Islandu a Grónska. Obsáhlý materiál shromáždil a uspořádal Alan WARREN z Pensylvánie, USA. Z úvodu, v němž autor vyjmenovává sedmnáct výstav, kterých se exponát zúčastnil, vyplývá, že ho buduje od roku 1985. Obsah plně odpovídá názvu.

Exponát číslo 819 nazval jeho autor Ghetto Terezín 1941-1945. Rakouský filatelista Gerhard HANACEK z Vídně nám zde předkládá svůj širokoúhlý pohled na téma „Terezín“, které je u nás, i přes svoji náročnost, stále oblíbenější. Osobitý přístup k českému, a současně nepochybně i nadnárodnímu tématu, stojí za pozornost.

Číslo 820: Ekonomie a obchod jako součást činnosti OSN, Hans J. SCHULZ, Německo. Námětový exponát, zaměřený na ojedinělé, zdánlivě nezáživné téma. Takový pocit ovšem máme jen chvíli, než nás téma a jeho zpracování vtáhne do děje. Perfektní nastudování tématu, rozvržení obsahu a jeho dokumentace četnými celistvostmi z významných konferencí i z ministerstev hospodářství a obchodu řady zemí světa, jsou příkladné. Přitom autor pracuje výhradně s upotřebenými známkami, což musí imponovat nejširší filatelistické veřejnosti, zvyklé u exponátů této kvality jen na neorazítkované známky. Vidíme, že tomu tak nemusí být vždy.

Další exponát číslo 821 s názvem Příběh aršíku PRAGA 1938 svěřil Exponetu filatelista Jiří MARKO z České republiky. Pohodový exponát, který příjemnou formou předvádí osudy známého pohledného aršíku z doby před 2. světovou válkou i v jejím průběhu.

Čtyřrámový exponát číslo 822 s názvem Velká Británie 1814-1901 patří Antonínu MOJSLOVI z Turnova, Česká republika. Kdo nesledoval v posledních letech českou mládežnickou filatelii, bude rozhodně překvapen kvalitou tohoto, na výstavách vysoce hodnoceného exponátu osmnáctiletého vystavovatele.

Komentář připravil Josef Šolc

Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.