Otázka:

Dobrý den,
společnost POFIS vydávala v 60. a 70. letech (možná vydává stale) obálky s poštovními známkami z celého světa, které byly ze zadní strany bez lepkavého nátěru. Chtěl jsem se tedy zeptat, zda jsou to pravé známky, nebo šlo o kopie a známky byly "bezcenné"? A jak se stavět ke známkám bez lepivého nátěru?

Václav Hortvík

Odpověď:

Máte na mysli sestavy námětových známek, které POFIS po desítky let prodával v charakteristických průsvitných sáčcích či obálkách s oválným okénkem. Stály většinou pár korun, byly určeny zejména pro začátečníky a pro námětové sběratele a nabízely je nejen prodejny POFIS, ale například i stánky PNS, pošty, papírnictví, prodejny suvenýrů a další obchody. Sestavy obvykle obsahovaly razítkované známky různých států, vesměs určitým způsobem tematicky zaměřené. Byly v nich vždy pravé známky, které pro POFIS dovážel podnik zahraničního obchodu ARTIA, přímo od jednotlivých zahraničních pošt nebo od mezinárodních obchodních agentur, které tyto pošty zastupovaly (nelze však vyloučit, že zejména po roce 1990 mohl někdo nabízet i napodobeniny takových sestav, v nichž mohly bý obsaženy i různé kopie a napodobeniny). V sestavách POFISu řada známek na své zadní straně skutečně neměla lep. Šlo zejména o známky některých asijských a afrických zemí, které tehdy byly bez lepu vydávány, a to buď z výrobních, nebo klimatických důvodů - pro velkou relativní vlhkost panující v těchto subtropických a tropických zemích by se totiž jinak snadno slepily, nebo tam papír s lepem nebyl pro tisk známek k dispozici (šlo např. o známky Číny, Vietnamu, Koreje a dalších států). Další známky zase z těchto důvodů měly tzv. tropický lep, který je matný a na první pohled není snadné poznat, že je na známce vůbec nanesen. U známek vydaných bez lepu je tato skutečnost uváděna v katalozích a nijak to nesnižuje jejich hodnotu. Ovšem i známky vydané s lepem, pokud jsou razítkované, z filatelistického hlediska jej už mít nemusejí - je to u nich standardní stav, který rovněž nesnižuje jejich cenu.

Filatelie