Otázka:

Dobrý den,
našel jsem nějaké známky po prarodičích a chtěl bych vědět jestli mají nějakou hodnotu. Zasílám v příloze část sbírky.Předem děkuji za odpověď.

Kutík Petr

Náhled
Náhled

Odpověď:

Vážený pane Kutíku,
na zaslaném obrázku jsou sice hezké staré známky, jejich cena je však nevelká - s ohledem na jakost řádově v korunách, celkem nejvýš za několik desetikorun (ale není snadné je i za tuto malou cenu prodat). Jde patrně o nějaký pozůstatek začátečnické sbírky, jaké se u nás vyskytují skoro ve všech rodinách. Zejména na sklonku Rakouska a za první republiky bylo totiž sbírání známek neobyčejně rozšířenou zálibou, které se podle dobových zpráv v tisku věnovali dospělí i děti, bez ohledu na vzdělání a sociální postavení, obrazně řečeno bankovní ředitelé i domovníkovic Pepík. Hlavními propagátory filatelie mezi mládeží byli tehdy učitelé, často sami nadšení sběratelé, kteří vychovali silnou generaci milovníků tohoto oboru. Častým dárkem proto bývalo předtištěné album, obvykle tlustší sešit s obrázky známek jednotlivých zemí, které se do něj vlepovaly. Pro tento způsob sbírání se známky kupovaly u papírníka nebo v trafice, pytlík různých za pár korun. Podobné sestavy v malých průhledných sáčcích - například deset různých známek za tři koruny - ostatně vydržely ve stáncích PNS do počátku devadesátých let minulého století, odkud si je jistě mnozí pamatují. Dnes je dávno vytlačila jiná lákadla, to už je ale jiná kapitola.

Nízká cena vyobrazených známek je způsobena tím, že jich bylo vydáno velké množství a dodnes se jich dochovalo mnohem víc, než kolik je zájemců o ně.

Na každém trhu - tedy i ve filatelii - přebytek nabídky způsobuje pokles ceny, a když je příliš velký, tak dokonce neprodejnost věci. Šťastní nálezci podobných pokladů po dědečkovi obvykle smutně vrtí hlavou nad tím, že sto let stará známka s hezkým obrázkem může stát dodnes pár haléřů, a naopak známka nová, v jejich očích možná i nehezká, může být za tisíce. Je to ale bohužel tak: stáří známky i její obrázek jsou sice pro sběratele důležité, na cenu však mají jen nepatrný vliv. To nejdůležitější totiž je (jak jsme si už před okamžikem řekli), jaký je poměr mezi počtem nabízených exemplářů a počtem zájemců o ně. A aby to filatelisté nemuseli pracně zjišťovat u každé známky zvlášť, vycházejí filatelistické katalogy, v nichž je tento poměr nabídky a poptávky vyjádřen v penězích, tedy katalogovou cenou každé známky /katalogy Pofis/.

To nejlepší, co tedy se svými známkami můžete udělat (pokud je sám nehodláte sbírat), je darovat je v rodině či mezi přáteli nějakému šikovnému chlapci nebo dívce, ve věku deset, patnáct let, kteří se věnují filatelii, nebo se o ní alespoň začínají zajímat. Určitě jim tím uděláte velkou radost a jednou - kdo ví? - na vás možná budou vzpomínat jako na toho, kdo je svým dárkem postrčil k celoživotní zálibě.

Ale abychom pro vás měli přece jen trochu optimističtější zprávu - to, co jsme dosud řekli, se samozřejmě týká jen známek, jejichž vyobrazení jste nám poslal. Není vyloučeno, že mezi těmi dalšími, o nichž se ve svém mailu zmiňujete, může být nějaké příjemné překvapení! O tom se však můžete snadno přesvědčit, například když navštívíte schůzku klubu filatelistů v nejbližším městě nebo obci ve vašem okolí, kde jistě naleznete někoho zkušeného, kdo vám ochotně poradí. Seznam KF a jejich kontaktní adresy naleznete na internetové stránce Svazu českých filatelistů, seznam schůzek sběratelů zase na stránce časopisu Filatelie v rubrice Kam za filatelií.

Optimističtější můžeme být i pokud jde o pohlednice, jejichž obrázky adresních stran jste přiložil. Z filatelistického hlediska jde sice rovněž o běžné haléřové známky, ale jako celistvosti jsou pohlednice nyní velmi oblíbené a jejich ceny oproti letům minulým značně stouply. U pohlednic na rozdíl od známek na stáří velmi záleží - obecně platí: čím starší, tím dražší. S tím však souvisí i použitá tisková technika (např. nejhledanější a tedy nejdražší je litografie), námět (např. obrázky z malých vesniček jsou daleko oblíbenější a tedy dražší než pohled na panorama Hradčan) a přirozeně jakost (každé poškození velmi snižuje cenu, ale to platí i u známek). To však už zabíháme do přílišných podrobností, které lze jen těžko objasnit na dálku v mailu. Pokud byste se o známkách a pohlednicích chtěl dozvědět něco bližšího, doporučujeme pořídit si knížku Filatelie nejsou jen známky, která je skvělým úvodem do tohoto krásného oboru.