Otázka:

Má smysl uchovávat sice staré, ale poškozené známky? Nemám je vyřadit(vyhodit)? Mám na mysli např. chybějící rohy, poškozené zoubkování, poškození rubu známky-lepidla, přeložení atd.

Děkuji, Jan Stehlík

Odpověď:

Není důvod je vyhazovat - minimálně mohou posloužit jako srovnávací materiál. Do sbírky však nepatří - prostě si na ně založte obálku (v budoucnu třeba i zásobník) a uchovávejte je odděleně. Výjimkou jsou známky napadené plísněmi či bakteriemi (např. s rezovými skvrnami), které je třeba nekompromisně vyhodit.

Samozřejmě vám nad známkami přejeme mnoho radosti
Filatelie