Otázka:

Podle čeho se určuje cena tzv. černotisků? Kde najdu aktuální ceny za černotisky ČR? Děkuji za odpověď.

Jiří Spáčil

Odpověď:

Cena černotisků - přesně řečeno příležitostných tisků České pošty (pokud mluvíme o těch oficiálně vydaných)- je určována stejně, jako je tomu u jakéhokoliv jiného předmětu sběratelského zájmu: tedy podle nabídky a poptávky na trhu. Konkrétně to znamená, že roli hraje především počet vydaných kusů a počet sběratelů, kteří o ně mají zájem. Příležitostné tisky vydané u nás po roce 1993 jsou v katalozích rozděleny na tři skupiny:

1. příležitostné tisky (PT), které jsou přílohami katalogů významných filatelistických výstav pořádaných SČF ve spolupráci s Českou poštou, nebo členskými prémiemi SČF a KF, nebo přílohami jednotlivých svazků tradiční řady Monografie čs. a českých poštovních známek a poštovní historie,

2. příležitostné tisky které jsou přílohou každoročních ročníkových alb České pošty (PTR),

3. příležitostné tisky pro Poštovní muzeum (PTM).

Katalogové ceny všech oficiálně vydaných příležitostných tisků ČP jsou uvedeny například v posledním vydání katalogu POFIS Česká republika 1993 - 2005. Vedle těchto oficiálně vydávaných příležitostných tisků České pošty se na trhu vyskytují i jim podobné tisky soukromé, které však samozřejmě s oficiálními vydáními nemají nic společného a seriózní filatelistické katalogy je proto neevidují.