Otázka:

Jakou cenu mají razítkované známky ve dvojici (či trojici)?

Děkuji. Bruncvik

Odpověď:

Většina filatelistů sbírá jednotlivé známky, nebo čtyřbloky. Dvoupásky či třípásky mají význam hlavně u hodnot, u nichž se vyskytují různé odchylky v kresbě (např. deskové vady, typy apod.), které ve spojení tvoří vzácnější kombinaci (např. spojené typy). Dvoupásky mohou mít význam i při dokumentaci nezoubkovaných známek, jenž vyšly i jako zoubkované. U naprosté většiny známek však nehrají téměř žádnou roli. Přesnější informace naleznete v katalozích a další odborné literatuře, popř. můžete využít bezplatnou poradenskou službu (např. tuto sobotu odpoledne na výstavě známek v Hradci Králové).

Filatelie