Otázka:

Jakou cenu má můj aršík z roku 1937?
Vzhledem k úmrtí matky loni v lednu jsme odkládali likvidaci pozůstalosti. Po roce jsme ji provedli a jako bývalý sběratel známek v dětství jsem v jedné z knih našel neperforovaný aršík /5x5/ známek 10 h, který byl tištěn na Celostátní výstavě poštovních známek v Bratislavě 1937, tedy před 70 léty. Vzhledem k této skutečnosti si dovoluji na Vás obrátit s otázkou zda tento aršík má význam a cenu,neboť k archivním materiálům jsem se nedostal prostřednictvím Internetu. Prosím tedy o sdělení odpovědi, ev. s popisem ,co dále učinit?

S pozdravy Ing.Hodík

Odpověď:

Jde o běžný aršík novinových známek v ceně cca 15 Kč. Pouze pokud by na horním i dolním okraji (zhruba uprostřed) měl po výrazném červeném bodu (v barvě známek), šlo by o vzácný VII. typ, jehož cena je cca 10 - 15 tisíc Kč (takový nález je ale jen velmi málo pravděpodobný). Pokud by tomu ale tak bylo, doporučujeme obrátit se na některého znalce, nebo nám pošlete sken aršíku.

Filatelie