Otázka:

Vážení,
zajímalo by mne, zda má nějakou hodnotu firemní obálka (tj. na obálce je předtištěný odesílatel) s průhledným okénkem (na obálce není uveden adresát) s poštovním razítkem s chybně uvedeným rokem a s -razítkovou "známkou" nevím, jestli se tomu tak říká). Jedná se o chybu pošty, odesílatel v roce uvedeném na razítku prokazatelně neexistoval, takže nejde o padělek. Tato firma má hodně zákazníků, tudíž asi poslala tyto obálky hromadně a proto bude takových obálek mnoho. Může mít tedy tato obálka nějakou hodnotu? Kde se lze dozvědět více informací o hodnotě soudobých celin?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Otisky razítek s chybě nastaveným datem - ať už dnem, měsícem nebo rokem - se nevyskytují příliš často a jako takové samozřejmě budí zájem sběratelů. Nejpopulárnější jsou otisky s chybným datem - přede dnem vydání známky, přes kterou jsou provedeny (hledají je sběratelé zajímající se o ten který stát či jeho určité období), a chyby v razítcích příležitostných (o ty se zajímají zejména tematičtí sběratelé). Cena takových otisků však není příliš vysoká, protože přece jen jde o poněkud okrajovou oblast. Chyby v novodobých otiscích nespadajících do obou uvedených kategorií (a o takovém zřejmě píšete) pak jsou sice rovněž zajímavé, ale jejich cena je bohužel velmi nízká - počet zájemců o ně je totiž většinou nepatrný. I tak ale mohou tvořit zajímavé zpestření sbírky.

A jen na okraj - v popsaném případě nejde zřejmě o celinu (tedy o obálku s natištěnou známkou), ale o celistvost - tedy o obálku prošlou poštou, v tomto případě vyplacenou otiskem výplatního stroje s "pseudoznámkou" s uvedením hodnoty (a s nesprávným datem podání). Více informací o takovém materiálu můžete získat ve Svazu českých filatelistů, seznam jejích odborných společností naleznete na www.informace-scf.cz.

S přátelským pozdravem
Filatelie