Otázka:

Můžete mi, prosím, poradit se šetrným odtraněním nálepek ze starých známek? Lze odstranit nálepky bez poškození známek? A má cenu se o to pokoušet u sice starých, ale pravděpodobně běžných známek?
Za odpověď děkuji.
J. Stehlík

Odpověď:

Předpokládáme, že vám jde o známky neupotřebené, s původním lepem, protože u razítkovaných bez lepu lze nálepku snadno smýt ponořením do vlažné vody (a následně ji osušit na savém papíru a vylisovat mezi dvěma papíry zatíženými např. těžší knihou). U neupotřebených známek nálepku bez zásahu do lepu většinou odstranit nelze. V zahraničí sice různé "filatelistické kliniky" nabízejí za nevelký poplatek odstranění nálepek a opravy lepu, ale jde o zásah, který zkušený odborník snadno pozná a rozhodně tím nevznikne známka svěží. I u nás jsou takovíto "restaurátoři" (ve skutečnosti však reparátoři a vlastně padělatelé) a s jejich produkty se můžeme často setkat i v některých aukcích či nabídkách obchodníků, na burzách a výměnných schůzkách.
Jde však vždy o podvod na důvěřivých kupcích, kteří zbytečně platí přemrštěnou cenu za částečný padělek. Podle našeho názoru je známka s kultivovanou nálepkou rozhodně lepší než známka s opraveným lepem, a podobné zásahy tedy považujeme za nevhodné. Proto vám doporučujeme známky ponechat v původním stavu, nálepku neodstraňovat, a pokud se rozhodnete sbírat známky bez nálepky, časem ji nahradit zaručeně svěžím exemplářem.

Filatelie