Otázka:

Dobrý den,
máme ucelenou sbírku českých známek vydaných v letech 1980 - 1993 (včetně aršíků). Chtěli bychom jí prodat. Prosíme Vás o informaci, zda-li má dnes význam takovou sbírku prodávat, či sbírku ponechat na pozdější dobu, kdy snad může mít vyšší hodnotu. V případě, že bychom měli zájem sbírku prodat v současné době, jaká by byla její orientační cena a zda by vůbec mělo smysl využít Vaší nabídky na provedení odhadu a stanovení Vaší nabídkové ceny?
Děkujeme za jakoukoliv informaci.
Stanislav Edr

Odpověď:

Podle roků, které uvádíte, nejde - bohužel - o sbírku českých, ale československých známek. Bohužel proto, že československé známky jsou již neplatné, což se podepsalo na jejich tržní ceně. Jde o širší jev, který můžeme sledovat i v dalších státech s rozvinutou filatelistickou tradicí.
Nové známky totiž v novinkové službě Svazu filatelistů nebo pošty odebírá mnoho sběratelů, přičemž ti, kteří průběžně nově přibývají obvykle začnou sbírat novinky - tedy známky řekněme od toho roku, v němž se přihlásili do novinkové služby. Jen relativně málo z nich se rozhodne sbírat i známky starší (třeba jen z relativně nedávné minulosti) a dodatečně si je dokupuje.
To samozřejmě negativně působí na ceny běžných starších známek, jichž je často na trhu více než zájemců o ně. Pokud jsou poštovně platné (tedy lze je použít na frankování - jako je tomu u všech známek České republiky vydaných od jejího vzniku v roce 1993) nepůsobí to prodávajícím větší potíže. V nejhorším je buď sami vyfrankují, nebo se k tomuto účelu dají prodat například ve filatelistických aukcích (např. je mnoho podniků, které se pro svou korespondenci nespokojí otiskem frankotypu či razítka Poštovné paušalováno, ale chtějí ji ozvláštnit vylepením hezkých známek). U neplatných známek to však udělat samozřejmě nejde, což má negativní důsledek nejen na jejich cenu, ale odráží se to i v celkově sníženém zájmu o ně, a tedy v jejich horší prodejnosti. Vše, co jsme uvedli, se týká běžných známek
- tedy těch, které byly dodávány v novinkové službě a prodávány na poštách.
Nevztahuje se to naopak na takzvané speciality, tedy známky něčím se od ostatních lišící, kterých je naopak na trhu obecně spíše nedostatek a prodávají se velmi dobře. Může jít například o různé deskové či výrobní vady a nahodilosti, odchylky perforace, lepu, luminiscence papíru apod., které však obvykle rozpozná pouze informovaný specializovaný sběratel. Vzhledem k tomu, že jich v nákladu známky byl obvykle jen velmi malý počet, pravděpodobnost jejich nálezu v běžné sbírce je poměrně malá. Hledanější bývají i různé méně obvyklé varianty kuponů, malé tiskové listy apod. Pokud byste se chtěli pokusit získat o svých známkách více informací doporučujeme obstarat si specializovaný katalog POFIS - Československo 1945 - 1993.
A nyní k vašemu dotazu - popsanou sbírku nyní prodat nedoporučujeme, protože za ni zřejmě v současné době nezískáte dostatečně výhodnou nabídku. Jak se situace bude vyvíjet v budoucnu se těžko odhaduje, ale jistě existuje naděje, že se jí po čase ujme některý člen rodiny a bude v ní chtít pokračovat. Pokud ji uložíte tak, aby nedošlo k jejímu poškození (tedy v suchu a v zásobnících či albech postavených volně "na stojato"), může tak zůstat i léta.

S pozdravem
Filatelie