Otázka:

Dobrý den,
kdysi jako dítě jsem "sbíral známky" ... ty běžné dětské pokusy cokoliv sbírat. V současné době bych se tomuto koníčku rád věnoval blíže a "kvalitněji". Rád bych sbíral známky týkající se naší republiky, a to jak současné, tak postupně obohacovat sbírku o známky starší. Obracím se na Vás jako odborníky. Pokud začnu sbírat známky současné (ty co nyní vycházejí) - je vhodné sbírat pouze vždy jednu známku od každé nebo celé archy? (vím určitě, že chci sbírat také obálky prvního dne vydání).

Možná je můj dotaz zcestný, ale v tomto směru jsem opravdu začátečník.
Mnohokrát děkuji za jakoukoliv odpověď.

Václav Mádl

Odpověď:

Na vaši otázku je obtížné odpovědět. Sbírat známky v celých arších je finančně náročné (ale zase se na nich po čase dají snadno identifikovat hodnotné odchylky). Zkušenosti z okolních států však ukazují, že neupotřebené nové známky si svoji cenu (která je vázána na nominální hodnotu) nemusejí vždy udržet! Po přistoupení na společnou měnu Euro se dá očekávat zrušení platnosti známek ČR v korunách a prodejní cena známek s hodnotou v Kč na filatelistickém trhu potom může být časem i částečně snížena (stalo se to v Německu i Rakousku, podobnou zkušenost udělali i sběratelé známek zaniklé ČSSR). Doporučujeme se spíše orientovat na známky s různými sběratelskými zajímavostmi, jako jsou například deskové vady a odlišné typy, méně často se vyskytující soutisky s kupony apod., které - jak ukazuje praxe - si svou cenu obvykle podrží. Obálky dne vydání jsou krásnou součástí sbírky, ale jejich cena z dlouhodobého hlediska obvykle spíše stagnuje. Zajímavou oblastí jsou známky předválečné ČSR, u nichž je cena dlouhodobě stabilizovaná. Dobrým vodítkem při nákupu a výměně známek vám mohou být časopis Filatelie a katalogy Pofis (informace na www.filatelie.cz).

Přejeme Vám mnoho sběratelských úspěchů

Profil