Otázka:

Dobry den, jsem laik a chtěl bych vás poprosit o vysvětlení, co je to u poštovních známek průsvitka? Jak to mam poznat i s číslem té průsvitky?

Bobeš

Odpověď:

Průsvitka je jeden z bezpečnostních prvků papíru používaného pro tisk cenin (bankovek, známek, akcií, losů apod.). Jde o ztenčenou vrstvu papírové hmoty, vytvořenou v průběhu výroby papíru (obvykle je vytlačena drátěným sítem egutérem do pásu či archu dosud měkké papíroviny). Mívá tvar písmen či kreseb (ornamentů) a posuzujeme ji při pohledu na zadní stranu známky (dříve je některé katalogy poněkud neprakticky uváděly při pohledu na přední stranu). U známek ČSR I je nejrozšířenější průsvitkou ornament "lipový list", vyskytující se v celkem 8 polohách číslujeme je od 1 do 8. (Další průsvitky se vyskytují u známek uherského původu, např. v emisi PČ 1919.) V řadě případů lze polohu průsvitky rozpoznat tak, že známku položíme zadní stranou nahoru na černou podložku. Někdy však musíme známku vložit do černé skleněné či plastové misky a kápnout na ni několik kapek čistého (lékárenského) benzínu. Po rozpoznání polohy průsvitky známku necháme oschnout. Polohy průsvitek jsou vyobrazeny např. v katalogu POFIS ČSR I.

Filatelie