Otázka:

Na internetu a tuším i v časopise Filatelie jsem se dočetl o tom, že bude či je zpracovávána nová Filatelistická encyklopedie. Nebylo by vhodnější a potřebnější pro širší okruh sběratelů vydat po téměř 40-ti letech novou Monografii Hradčan obohacenou o nové poznatky, zejména o typy spirálové, příčkové, pravých příček atd. v takové úpravě a kvalitě, jakou vydal p. Hirš Monografii Rakouska?

Michalík Jaroslav

Odpověď:

Máte pravdu – nové vydání prvního dílu Monografie by určitě uvítalo mnoho našich i zahraničních sběratelů první čs. známkové emise. Ovšem nikoliv místo chystané Filatelistické encyklopedie, ale vedle ní, protože i ta je velmi potřebná a jistě najde mnoho vděčných čtenářů. A proč jsme nové zpracování Hradčan v řadě Monografií dosud nevydali? Především proto, že se dosud nenašel autor, který by se tohoto velkého úkolu v celém rozsahu ujal. Původní text je totiž samozřejmě autorským dílem, a i když jeho tvůrce – dr. F. Kubát – bohužel již zemřel, není možné jeho práci předělávat, doplňovat či upravovat. Muselo by tedy vzniknout dílo zcela nové, a to je výzva pro naše specializované a studijní sběratele a znalce. Nové poznatky získané při studiu emise Hradčany jsou však publikovány průběžně, a díky odborné společnosti sběratelů knihtiskových vydání čs. známek a díky práci i dalších badatelů.