Otázka:

Vážený pane doktore,
po přečtení Vaší odpovědi na otázku týkající se nálepního listu k úmrtí R.Heydricha, který bývá nesprávně dáván do přímé souvislosti s aršíkem vydaným k 1. výročí smrti R.Heydricha (A 111), jsem si uvědomil, že tento problém má své pokračování v poválečných letech, kdy byly vydány novotisky tohoto aršíku (pořízené údajně ze stejné tiskové desky jako originály z roku 1943), ovšem všechny pod stejným pořadovým číslem - 448. V této souvislosti by mě zajímaly odpovědi na tyto otázky (které jsem nenalezl ani v literatuře, ani na internetu): Je známo, kdo tento novotisk vydal? Kdy byl skutečně vydán? (1950?) Jaký byl jeho náklad a jaká je jeho současná cena?

Co se vydáním sledovalo? (spekulativní důvody?) Byl bych rád, kdyby toto tajemství bylo konečně poodhaleno. Těším se na vaše závěry a předem za ně děkuji.


Mgr. František Hrbek

Odpověď:

Vážený pane magistře,
takzvané novotisky Heydrichových aršíků jsou ve skutečnosti jen jejich reprodukcemi, soukromě pořízenými (zřejmě dlouho po zániku protektorátu) pro sběratele, kterým by jinak příslušné místo ve sbírce beznadějně zelo prázdnotou. Existuje jich více druhů a žádný z nich - tedy z těch, které mi dosud byly předloženy k prohlídce - nebyl zhotoven z původní tiskové desky (ta byla hlubotisková), ale k jejich výrobě posloužily odlišné techniky: od fotografie, přes ofset po současný xerox. To, že mají vždy stejné číslo je přirozené - k reprodukci posloužil konkrétní exemplář, či jeho obrázek. Náklady budou různé, jednou jsem jich viděl více než stovku najednou. Čas od času jsou nabízeny na burzách i v obchodech, obvykle za cenu několika desetikorun a víc bych za ně rozhodně platit neporučoval.

S přátelským pozdravem

F. Beneš