Otázka:

Vážený pane doktore!
Posílám Vám srdečný pozdrav z Orlové. Promiňte mi, že v tak krátké době Vám znovu píšu, ale byla mi nabídnuta k poměrně výhodné koupi známka ČSR I - ražená Pof. č. DL 30D s tím, že je ověřena znalcem p.Mrňákem. Známku jsem si vypůjčil a oskenovanou Vám ji posílám v příloze na ukázku. A nyní proč píši, mám několik známek ČSR I ověřených uvedeným znalcem a porovnání podpisu celkem souhlasí,ale na mojich známkách je vždy podpis na obvyklém místě, zatímco zde je v l e v o nahoře, a proto nevím co si o tom mám myslet.Jsem důchodce a nerad bych se nechal nějakým způsobem slušně řečeno napálit.Vpravo dole je značka zřejmě bývalého majitele p. Havlase. Můžete-li mě poradit, byl bych Vám velice vděčný.

Ještě jednou Vás srdečně zdravím

František Vaňkát

Náhled

Odpověď:

Vážený pane Vaňkáte,
pravost známky, na niž se dotazujete, samozřejmě nejde posuzovat pouze podle skenu (navíc nepříliš kvalitního), ale pokud jde o umístění otisku značky Jana Mrňáka na její zadní straně, mám pro Vás příznivou zprávu: Její umístění odpovídá praxi, kterou tento znalec po jistou dobu používal. J. Mrňák totiž známky začal ověřovat už ve třicátých letech minulého století, tedy v době, kdy ještě nebylo obecně ustáleno umístění znaleckých značek, jak je známe dnes. Jednotliví znalci tehdy značky otiskovali různě, často bez ohledu na to, zda je známka neupotřebená či razítkovaná, s přetiskem nebo bez něj, bezvadná či poškozená (což se současným umisťováním otisků znaleckých značek naopak úzce souvisí). Takže například značky našich nejstarších znalců - J. Lešetického a J. Šuly - často nacházíme v pravém dolním rohu zadní strany známek, značky znalců Tribuny filatelistů E. Hirsche a J. Fraňka zase kdesi v jejich dolní polovině, a značku J. Mrňáka právě v levém horním rohu. Toto období však trvalo v Mrňákově znalecké činnosti poměrně krátce, takže takto označených známek je jen malé množství a setkáváme se s nimi zřídka.
A malá poznámka na závěr: Značka Havlas značí, že známka prošla prodejnou tohoto známého obchodníka z konce první republiky a je docela dobrým doporučením exempláře, na němž se nachází (samozřejmě za předpokladu, že je pravá). Pan Havlas totiž známkám nejspíš dobře rozuměl a navíc i dbal na svou dobrou pověst, takže známky ČSR I pocházející od něj bývají pravé.

S pozdravem

F. Beneš