Otázka:

Ako sa dá určiť či známka je vytlačená na papieri bp, oz,fl1,fl2? Za vysvetlenie ďakujem.

S úctou Švagrovský v.r.

Odpověď:

Vážený pane inženýre,
odchylky luminiscence papíru poštovních známek zkoumáme v ultrafialovém záření o vlnové délce 360 nm, neboli pod UV lampou s modrou trubicí.
Papír známek bez opticky aktivní přísady (bp) se přitom jeví jako tmavý, neemitující žádné záření. Papír s opticky aktivní přísadou (oz) pod lampou září namodrale, papíry s přísadou fluorescenční září žlutě (fl 1) nebo žlutozeleně (fl 2). U papíru oz je třeba ještě zkoumat, zda jde skutečně o záměrně přidanou přísadu (je homogenně rozptýlena v celé mase papíru), nebo přísadu nezáměrnou, která se do něj dostala jako součást požité suroviny (např. papír ze sběru, hadry apod.), nebo dodatečně (např. při jejím odmočování) - v obou případech je obsah oz výrazně menší a jeho rozptýlení je nehomogenní.
Papíry zkoumané z hlediska jejich optické aktivity v UV světle mohou být i padělány - papír bp může být dodatečně natřen přísadou oz a samozřejmě naopak - přísada oz může být z papíru chemicky odstraněna.
Papíry s přísadou fl 1 bývají často poškozeny; tato přísada je totiž značně nestabilní a při kontaktu s některými plasty dochází k jejímu rozložení - taková místa se pod UV lampou jeví jako tmavší.
Zkoumání odchylek papíru z hlediska luminiscence je rozhodně zajímavý a přitom perspektivní obor - některé československé známky na odlišném papíru jsou totiž velmi vzácné, čemuž odpovídá i jejich cena (v některých případech je běžná varianta za korunu a odchylka za mnoho tisíc; podrobnosti snadno naleznete ve specializovaném katalogu POFIS - ČSR II).
Pokud se do takového zkoumání budete chtít pustit, nemusíte se obávat žádných velkých výdajů. Stačí si pořídit UV lampu (bateriová stojí kolem 100 - 300 Kč) a pro srovnání neupotřebené běžné známky na příslušném papíru (tedy hlavně ty, u nichž žádné odchylky neexistují, aby nedošlo k záměně). Pokud se vám podaří sehnat jako srovnávací materiál známky s okrajem archu, tím lépe. Zkoumanou známku pak prohlížíme v šeru (nebo ještě lépe naprosté tmě) pod UV lampou, kterou nad ní přejíždíme ve výšce zhruba 2 - 5 cm. Srovnáním s kontrolními exempláři pak snadno dojdeme k závěru, o jaký druh papíru jde. U běžnějších známek takový postup postačí, u vzácných variant však doporučujeme zjištěný výsledek pro jistou konzultovat s příslušným znalcem.
V bádání vám přejeme mnoho zdaru a pokud se vám podaří nějaký pěkný úlovek, rozhodně nám o tom napište!

Filatelie