Otázka:

Vážený pane,

prosím vás o radu ako by som si mohol overiť známky ČSR I a ČSR II. Všetko by som to chcel realizovať poštou a chcem vedieť ako to zasielať ,koµko stojí overnie ,na akú cenu poisťovať materiál ,či si mám robiť fotokopie známok? Za vybavenie žiadosti ďakujem a ostávam s pozdravom

Ing. Marián Švagrovský

Odpověď:

Vážený pane inženýre,

známky (a další filatelistický materiál), které si chcete nechat ověřit, je nejlepší napřed předložit znalci osobně k předběžné prohlídce - například při návštěvě některé z velkých filatelistických akcí na nichž funguje poradenská služba komise znalců Svazu českých filatelistů (v srpnu to bude výstava v Karlových Varech, v září veletrh Sběratel v Praze - podrobnosti zjistíte na stránce SČF www.informace-scf.cz). Takový postup má několik výhod: jde o bezplatnou službu, určenou v rámci propagace SČF i jeho nečlenům, při níž vám znalec poradí, které z vašich známek je nutné či stojí za to dát ověřit, většinou hned na místě určí i očividné padělky a běžné varianty a s ostatními známkami vás nasměruje na znalce specializovaného právě na váš materiál.

Pokud takový postup pro vás není možný, doporučujeme zaslat známky vybranému znalci (jejich seznam a kontakty naleznete na již uvedené www stránce SČF) v cenném psaní, pojištěné na jejich katalogovou cenu. Před odesláním je dobré si udělat jejich fotokopie či skeny v poměru 1 : 1, z přední i zadní strany (stačí je narovnat na albový list a okopírovat najednou).

Cenu za zkoušení pravosti je třeba sjednat se znalcem předem, obvykle se odvozuje z tržní ceny materiálu a pohybuje se od cca 4 % (za označení značkou u nekomplikovaných případů) do 10 % (za garanční certifikát).

Závěrem ještě malá poznámka: situace s označováním známek a dalšího filatelistického materiálu znaleckými značkami je u nás značně odlišná od dalších států, srovnatelně filatelisticky vyspělých. V minulosti totiž u nás byly často masově označovány i zcela běžné hodnoty, u kterých to nebylo ani potřeba, a československých známek je tak ověřeno nesrovnatelně více, než například známek německých či rakouských. Ve sběratelích se však tato tradice zakořenila a pokračují v ní, což jim někteří znalci samozřejmě nerozmlouvají (přináší jim to příjem). Ve skutečnosti však u naprosté většiny známek označení značkou není zapotřebí a postačí pouze ústní konzultace se zkušeným znalcem - ve shora uvedených případech akcí SČF navíc bezplatná. Jiná situace je u známek u nichž skutečně hrozí riziko, že by mohlo jít o padělek (či špatně rozeznanou variantu), těch je však relativně málo a s jejich určením vám svědomitý znalec jistě ochotně poradí.

S přátelským pozdravem

Redakce časopisu Filatelie