Otázka:

Kdysi jsem koupil arch známek. Postupně jsem utrhával, až mi zbyla tahle jedna. Nikde jsem o ní nenašel zmínku. Je to nějaká zvláštnost?

Děkuji. Komárek

Náhled

Odpověď:

Jde o vadu stíracího zařízení, které z tiskové desky odstraňuje přebytečnou barvu. Při tisku z hloubky se totiž barva navalí na celou plochu desky, v prohloubených místech ulpí a ze zbylé vyvýšené vyleštěné plochy je setřena.

Pokud je stírací zařízení poškozeno, zůstane na vyvýšené ploše nežádoucí barva, která se pak otiskuje na papír. Můžete si to představit jako cukrářskou stěrku (plastovou kartu), kterou stíráte krém - pokud je v hraně karty vryp (či jiné malé poškození) zůstává za jejím tahem vyvýšená "čára".

Jde tedy o výrobní nahodilost, která se může vyskytnout u jakékoliv známky a katalogy ji proto obvykle samostatně neevidují (pokud se nevyskytuje na vyznané části nákladu). Výstupní kontrola tiskárny většinu takových vad odhalí a archy vyřadí, občas se však stane, že přehlédnutím uniknou do poštovního provozu. Mezi specializovanými sběrateli jsou tyto vady oblíbené a dosahují cen ve stokorunách (výjimečně i více.

Filatelie