Obsah časopisu

 • Spojené typy 40 h OR 1920 s Řz 13 ¾ - jsou ale pravé? 2
 • Novinky České pošty
 • Pouhý zlomek – ale nádherný! 6
 • Každý jen tu svou má za jedinou... 8
 • To se vám jednou na lesním paloučku udělala taková divná mlha 9
 • Vazba květin s kupony pro přítisky - v šachovnicové úpravě 10
 • Dva typy aršíku Karel IV. 11
 • Beneš, F.: Padělky terezínských známek a aršíků - dokončení 12
 • Zajímavosti na známce Otakárci 15
 • Chudoba, J.: Hradčany 15 h (2) 16
 • Nebylo to spíše téma pro Vlastní známku? 20
 • Weissenstein, J.: Několik poznámek k popřevratové problematice, především na Slovensku 29
 • Kramář, J.: C. k. polní pošta v prusko-rakouské válce 1866 32
 • Kramář, J.: Jičínská pošta za prusko-rakouské války 1866 36
 • Nové slovenské známky 38
 • Viklický, V.: Dodatečné texty na celistvostech 39
 • Ratiborský, J.: „Mapové“ dopisy z poválečných okupačních zón v Německu 40
 • Kam za filatelií 44
 • Z odborných zpravodajů 39, 45
 • Malý oznamovatel 46
 • Brožová, J., Zedník, V.: Deskové vady na známkách České republiky vydaných v průběhu roku 2015 ob/3
 • Noví vystavovatelé na Sběrateli ob/4
 • Příloha: Informace SČF 2/2016

Joomla SEF URLs by Artio