Přehled nových exponátů na největší světové virtuální výstavě EXPONET (www.exponet.info) dnes zahajuje číslo 756 s názvem: Postage stamps of the Travancore 1888 – 1951; Poštovní známky Trávankóru a Trávankór–Kóčínu. Rozpětí let 1888–1951 zachycuje veškerá vydání, která indický stát Trávankór, od roku 1949 spojený s Kóčínem do soustátí Trávankór–Kóčín, vyprodukoval. Pětirámový exponát sestavil český filatelista a juryman Jiří Černý. Ve třídě tradiční filatelie na výstavě Premiéra ve Vysokém Mýtě 2011 za něj získal 88 bodů, zlatou medaili a cenu. V exponátu je celá řada výborných filatelistických materiálů v čele s 27–blokem známek s dvojitým přetiskem (list č. 20). Na listu čís. 46 je první čtyřblok, mající navíc velmi vzácný velký přetisk. Fascinujícím dojmem působí převrácený přetisk na listu čís. 38, kterých byl patrně vytištěn jen jediný arch o 84 kusech. Z celistvostí vyniká obálka na listu čís. 66, s pestrou kombinovanou frankaturou, adresovaná do Lisabonu.

Číst dál: EXPONET - únor 2012

bottom-end

Exponet - zdroj informací a zajímavostí

Nejnovější exponát, který do uzávěrky tohoto čísla Filatelie obohatil virtuální výstavu (www.exponet.info), má číslo 764 a název 1. výročí SNP a jeho použití. Míněn je samozřejmě známý „partyzánský“ aršík ze srpna 1945, vydaný ve prospěch pozůstalých po padlých účastnících Slovenského národního povstání. Velký rozměr a tisk na grafickém papíru bez lepu znesnadňoval jeho použití v poštovním provozu. Autor jednorámového exponátu Jiří Sedlák z Kladna přesto shromáždil prokazatelně poštou prošlé zásilky včetně obálky do Londýna, a také např. doporučenou obálku s vylepenou horní polovinou aršíku, dofrankovanou do potřebného výplatného. Jak známo, tisková forma aršíku se nedochovala, a podle drobných deskových vad rozlišují specialisté devět různých aršíkových polí (viz Filatelie 7/1993). Celkově jde o pěkný jednorámový exponát, s dobře zpracovaným titulním listem a popisy. Připomíná mi exponát člena jury na PRAGA ‘68 G. A. Blizila z USA, který tu představil mimo soutěž exponát složený z aršíků Kde domov můj. Přestože byl v Hollywoodu (ale v tom na Floridě) vydavatelem specializovaného časopisu o německých poštovních známkách, získal si mnoho přátel u nás a naše známky ho trvale zajímaly. V exponátu měl nejrůznější poštovní použití, novotisky i padělky, jedním slovem nádhera!

Číst dál: EXPONET - březen 2012

bottom-end

Dnešní prohlídku stálé virtuální výstavy na www.exponet.info zahajujeme jednorámovým exponátem čís. 765, vytvořeným známým plzeňským filatelistou, odborníkem na osobnost a dobu Kryštofa Kolumba, Emanuelem Lukešem. Nazval jej Světová kolumbovská výstava – Chicago 1893. Druhá polovina 19. století byla ve znamení velkolepých výstav, zahájených už v roce 1851 Světovou výstavou v Londýně (Great exhibition of the Works of Industry of all Nations London). Autor využil především černobílé a litografické Goldschmiedtovy a Koehlerovy pamětní dopisnice, vzniklé přítisky na jednocentových dopisnicích s portrétem 18. prezidenta USA Ulyssesa S. Granta. I když výstavu navštívilo na 27 milionů návštěvníků a spotřeba dopisnic byla jistě veliká, v současnosti je takto pohromadě hned tak neuvidíme, natož abychom si je mohli detailně prostudovat (to doporučuji zvláště námětářům). Autor exponátu vhodně zařadil a zdokumentoval i přítomnost a aktivní podíl skladatele Antonína Dvořáka na výstavě, stejně jako známý Brožíkův obraz, použitý americkou poštou v pamětní kolumbovské emisi 1893 i v jejím opětovném vydání z původních matric v roce 1992. Dobře působí předvedená specializace u všech čtyř nominálních hodnot pamětních celinových obálek 1893.

Číst dál: EXPONET - duben 2012

bottom-end

Virtuální filatelistická výstava Exponet představuje exponáty už z padesáti zemí světa. Snad ani není třeba připomínat, že ji najdeme na webových stránkách www.exponet.info. Ze stejné adresy lze dojít i na stránky obsahující čerstvé filatelistické informace Exponet–blog, archiv starších článků, rozsáhlou fotogalerii a další rubriky.

Číst dál: EXPONET - květen 2012

bottom-end

Do veřejné prezentace kvalitních výstavních exponátů na EXPONETU přispěli už filatelisté z padesáti zemí. Dnes si jich tak mohou zájemci v klidu domova prohlížet už 738 (průměrný počet listů na jeden exponát je 85) a navíc 34 exponátů z filatelistické literatury. Celkový počet vystavených rámů je neuvěřitelných 4.217!

Exponát číslo 770 s názvem Zakarpatská Ukrajina 1945 – pretlač 1. a 2. vydanie, vystavil přední slovenský odborník na tento region Martin JURKOVIČ. Rozhodnutí Národní rady Zakarpatské Ukrajiny z ledna 1945 přetisknout všechny zbylé maďarské známky dostaly za úkol tiskárny Földesi v Užhorodě (20. 2. 1945 – tzv. 1. vydání), a tiskárna LITO–LAM, rovněž v Užhorodě (20. 3. 1945 – tzv. 2. vydání). V exponátu je rozvinuta badatelská práce nad oběma vydáními, matrice, typy, umístění typů v přetiskové matrici na 10 známkových polí. Nechybí ani zajímavé doklady použití v poštovním provozu. Pěkná prezentace slovenské filatelie.

Číst dál: EXPONET - červen 2012

Joomla SEF URLs by Artio
Předplatitelé časopisu Filatelie mohou čerpat řadu výhod. odebírat předplatné
Veškeré informace o časopisu Filatelie a členství Klubu Filatelie Vám ochotně podáme na telefonním čísle +420 224 810 900.